Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja dot. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2020-03-26 15:31:03
dokument Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2020-03-17 13:08:31
dokument Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego. 2020-03-17 08:17:37
dokument Komunikat Zarządu Województwa w sprawie konsultacji dot. Programu Ochrony Powietrza planowanych na dzień 17 i 19 marca 2020 r. 2020-03-16 15:41:16
dokument UWAGA! KOMUNIKAT - PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od 11 marca 2020 do odwołania nie przyjmuje interesantów oraz nie prowadzi indywidualnych konsultacji. 2020-03-16 15:38:00
dokument Komunikat EKO Dolina: Szanowni Państwo, W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszej firmie do minimum. W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt mail i telefoniczny. Osoby fizyczne prosimy o ograniczenie do absolutnego minimum przywożenie odpadów. Prosimy również o dokonywanie płatności za pomocą terminala płatniczego. Odpady od podmiotów gospodarczych są przyjmowane bez zmian. Ponadto informujemy, że w pomieszczeniu WAGI może przebywać tylko jedna osoba. Bardzo prosimy o stosowanie powyższych zasad. 2020-03-16 08:23:33
dokument Komunikat PEWiK Gdynia dotyczący ograniczenia wizyt w biurze obsługi klienta 2020-03-16 08:22:28
dokument W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus), informujemy, że od 13 marca 2020 roku od godziny 1300 do odwołania Urząd Gminy Wejherowo zostaje zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. 2020-03-13 15:28:04
dokument Odpowiedzi na kilka ważnych pytań w sprawie woreczków BIO 2020-03-12 15:07:11
dokument UWAGA!: Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe należną za rok 2019 wnosiło się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., ale opłatę za 2020 r. do 31 marca 2020 r. W tej sytuacji, kto nie wniósł jej w 2019 r. zobowiązany jest w 2020 r. wnieść opłatę 2 razy, tj. za 2019 r. i 2020 r. 2020-03-12 12:16:11
dokument Roczny plan kontroli na rok 2020 punktów sprzedaży alkoholu 2020-03-12 07:33:36
dokument Podstawowe informacje na temat koronawirusa oraz dane kontaktowe można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl , Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl oraz na plakacie w załączniku. 2020-03-11 15:28:06
dokument Ze względu na sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom imprezy oraz po uwzględnieniu wprowadzonego przez rząd zakazu organizowania imprez masowych, która to decyzja jest zgodna z wytycznymi "ekspertów i epidemiologów", a także Głównego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy Wejherowo zarządził przesunięcie imprezy Gminny Dzień Kobiet ze Stefano Terrazzino zaplanowanej na 14 marca 2020 r. Impreza odbędzie się w innym terminie, o którym organizator powiadomi w późniejszym czasie. 2020-03-11 15:25:47
dokument Komunikat Marszałka Województwa Pomorskiego dot. 27 edycji konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2020". 2020-03-04 07:29:18
dokument Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 06.05.2020r.: Gościcino rejon ulicy Strażackiej ? w zakresie sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2019r. 2020-02-26 07:35:34
dokument Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez firmę odbierającą odpady komunalne - Przedsiębiorstwo Komunalne ?AGORA? Sp. z o.o. najpóźniej dwa dni przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 672-17-23 2020-02-25 14:43:48
dokument Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XLIII/527/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2020-02-14 15:20:54
dokument UWAGA! Ważne informacje dla hodowców drobiu i gołębi - zagrożenie ptasią grypą 2020-01-24 15:11:42
dokument Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla części wsi Łężyce i Gościcino 2020-01-22 15:25:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. 2020-01-21 15:15:42
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2020-01-21 15:14:53
dokument Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych. 2020-01-21 07:29:40
dokument W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów: Nazwa banku: Bank Millennium SA Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335 2020-01-09 14:06:57
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO 2020-01-09 07:35:09
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH Z TERENU GMINY WEJHEROWO NA 2020 r. 2020-01-09 07:33:55