Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 12.02.2020 r. przez Pana Sylwestra Skoniecznego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek: nr 522/1, 52/1, 529, 53/1 w miejscowości: Góra w Gminie Wejherowo 2020-02-17 15:07:37
dokument Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie rozpatrywanego przez tutejszy organ w postępowaniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Przemysław Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, - na terenie działek nr: 256, 255, 257, 247, 266 - w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo 2020-02-05 15:23:51
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Górze Gmina Wejherowo. 2020-01-21 15:12:13
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 2020-01-21 15:10:08
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-01-15 15:25:25
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji na realizację inwestycji Budowa drogi na odcinku ok. 255 m wraz z sieciami w Bolszewie. 2020-01-13 15:18:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami dla przedsięwzięcia: instalacja przerobu tworzyw sztucznych w Górzej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". 2020-01-10 15:06:29
dokument W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów: Nazwa banku: Bank Millennium SA Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335 2020-01-09 14:09:46