Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2020 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do użyczenia 2020-02-06 14:53:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-02-06 14:52:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-02-03 07:29:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2020 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych ? Pani Olgi Reszke 2020-02-03 07:28:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 2020-01-30 12:21:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - Etap I" 2020-01-30 07:27:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo 2020-01-30 07:27:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo 2020-01-17 07:27:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r 2020-01-10 15:13:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 06/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont muru oporowego w ciągu ulicy Osiedlowej w Gościcinie 2020-01-10 15:13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-01-10 15:12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo 2020-01-10 15:12:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2020 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Wejherowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-01-10 15:12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2020 sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2020 roku 2020-01-10 15:12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" 2020-01-10 15:11:32