Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 25 listopada 2015 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XIV/149/2015 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2015-12-01 15:33:36
dokument UCHWAŁA NR XIV/148/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wejherowo opracowanego w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-377/13 pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Matropolitalnego 2015-12-01 15:32:50
dokument UCHWAŁA NR XIV/147/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2015-12-01 15:31:55
dokument UCHWAŁA NR XIV/146/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVII/448/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości 2015-12-01 15:31:23
dokument UCHWAŁA NR XIV/145/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wejherowo 2015-12-01 15:30:33
dokument UCHWAŁA NR XIV/144/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVI/553/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo. 2015-12-01 15:30:02
dokument UCHWAŁA NR XIV/143/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 2015-12-01 15:29:17
dokument UCHWAŁA NR XIV/142/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wejherowo Nr XLVI/555/2014 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo 2015-12-01 15:28:44
dokument UCHWAŁA NR XIV/141/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 2015-12-01 15:28:01
dokument UCHWAŁA NR XIV/140/2015 w sprawie wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w Gminie Wejherowo 2015-12-01 15:25:55
dokument UCHWAŁA NR XIV/139/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w Gminie Wejherowo. 2015-12-01 15:25:05
dokument UCHWAŁA NR XIV/138/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra - Paradyż w Gminie Wejherowo 2015-12-01 15:24:09
dokument UCHWAŁA NR XIV/137/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Kniewie 2015-12-01 15:23:18
dokument UCHWAŁA NR XIV/136/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kniewie 2015-12-01 15:22:14
dokument UCHWAŁA NR XIV/135/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łężycach 2015-12-01 15:20:51
dokument UCHWAŁA NR XIV/134/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gościcino 2015-12-01 15:20:13
dokument UCHWAŁA NR XIV/133/2015 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok 2015-12-01 15:19:42
dokument UCHWAŁA NR XIV/132/2015 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo 2015-12-01 15:18:51