Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

XV Sesja Rady Gminy Wejherowo w dniu 23 grudnia 2015 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XV/158/2015 w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji projektu ? Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo? w zakresie kwalifikacji beneficjentów ostatecznych. 2016-01-04 07:35:22
dokument UCHWAŁA NR XV/157/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. 2016-01-04 07:34:26
dokument UCHWAŁA NR XV/156/2015 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2016 2016-01-04 07:33:47
dokument UCHWAŁA NR XV/155/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028. 2016-01-04 07:32:02
dokument UCHWAŁA NR XV/154/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Wejherowo dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Wejherowo. 2016-01-04 07:31:15
dokument UCHWAŁA NR XV/153/2015 w sprawie Programu wspierania rodziny w gminie Wejherowo na lata 2016- 2018 2016-01-04 07:30:11
dokument UCHWAŁA NR XV/152/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2016 2016-01-04 07:29:22
dokument UCHWAŁA NR XV/151/2015 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo na lata 2016- 2020. 2016-01-04 07:28:35
dokument Uchwała Nr XV/150/2015 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2016-2017 - ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących?. 2016-01-04 07:27:44