Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

2016 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2016 rok 2017-06-23 07:46:30
dokument Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2016 2017-05-08 07:17:30
dokument Rachunek zysków i strat 2016 2017-05-08 07:16:55
dokument Bilans z wykonania budżetu 2016 2017-05-08 07:16:33
dokument Bilans jednostki budżetowej 2016 2017-05-08 07:15:54
dokument Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2016 r. 2017-04-21 07:35:26
dokument Sprawozdania Rb za 2016 rok 2017-03-06 15:37:47
dokument Sprawozdania Rb III kwartał 2016 r. 2016-12-29 14:55:40
dokument Sprawozdanie z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół w Górze). 2016-11-24 07:48:01
dokument Sprawozdania Rb za I półrocze 2016 roku. 2016-07-29 15:31:42
dokument Sprawozdanie z udzielonej dotacji na zakup systemu ogrzewania pacjenta. 2016-06-07 15:27:51
dokument Bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu na koniec 2015 r. 2016-05-04 15:22:25
dokument UCHWAŁA NR XVIII/190/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028 2016-04-08 07:24:25
dokument Sprawozdania Rb za 2015 r. 2016-02-26 07:32:07
dokument UCHWAŁA NR XV/156/2015 w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2016 2016-01-04 07:33:22
dokument UCHWAŁA NR XV/155/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2028. 2016-01-04 07:32:51