Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał nr XIII/122/2015, XIII/123/2015 i XIII/124/20158 w sprawia przystapienie do sporzadzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gościcinie i Bieszkowicach. 2016-11-28 12:19:36
dokument Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż. 2016-11-16 08:46:14
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXIII/261/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. 2016-10-31 14:35:31
dokument Postanowienie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo. 2016-10-26 11:28:51
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-10-19 14:25:58
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/121/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2016-09-29 12:55:13
dokument Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami. 2016-09-15 14:33:05
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-25 09:25:05
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej Gminie Wejherowo rozwiązaniami. 2016-07-20 10:52:44
dokument Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino "Przy granicy" w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:30:16
dokument Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Orle i Góra w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym po południowo-wschodniej stronie jeziora Orle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:27:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Kniewo i Zamostne w Gminie Wejherowo, na obszarze ograniczonym linia kolejową, Aleją Lipową i terenem za rzeką Redą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-06 11:25:40
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kniewo i Góra, na obszarze położonym po północno-zachodniej stronie jeziora Orle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:14:00
dokument Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul.Długiej, Sosnowej i Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:10:35
dokument Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) wraz prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-30 15:08:38
dokument Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie przyjęcia dokument: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-27 14:33:51
dokument O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-06-23 15:21:19
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Sopieszyno, w rejonie ulic Długiej, Sosnowej i Leśnej. 2016-05-11 15:15:33
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - plan Bolszewo Park. 2016-05-11 15:14:30
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - plan Gowino IV. 2016-05-11 15:13:52
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - Plan dla fragmentu wsi Kniewo i Góra. 2016-05-05 12:03:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIX/198/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo 2016-05-04 15:16:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej, - dla fragmentu wsi Gowino (Gowino IV) w Gminie Wejherowo, - Bolszewo - Park w Gminie Wejherowo, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 2016-04-25 13:01:03
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XVII/172/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra-Paradyż w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. Przedmiotem opracowanej prognozy będzie ocena wpływu realizacji projektu zmiany miejscowego planu na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w zmiany planu. 2016-04-15 14:45:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-04-15 14:44:13
dokument Postanowienie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo. 2016-03-15 11:04:26
dokument Postanowienia Wójta Gminy Wejherowo w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. 2016-03-04 07:28:58
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - plan Sopieszyno, ulice Długa, Sosnowa, Leśna. 2016-02-26 13:06:31
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - plan Bolszewo i Kąpino. 2016-02-08 15:14:00
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-01-29 11:31:39
dokument O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sopieszyno w Gminie Wejherowo, w rejonie ul. Długiej, Sosnowej i Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-01-28 12:44:38
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-01-20 07:33:22
dokument O G Ł O S Z CZ E N I E Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Bolszewa oraz fragmentu Kąpina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wprowadzonych po czwartym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. 2016-01-14 11:22:22
dokument O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gościcino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-01-04 14:55:40