Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uwaga - faktury za wodę i ścieki NIE BĘDĄ wystawiane w styczniu 2017 r. 2016-12-20 09:22:18
dokument Komunikat - począwszy od roku 2017r. przewiduje się zmiany w zakresie odbioru dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2016-12-20 07:33:51
dokument UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie za Wigilię i Sylwestra 2016-12-14 11:25:45
dokument Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zjadliwej grypie ptaków H5N8. 2016-12-05 07:38:33
dokument Komunikat Wojewody Pomorskiego w sprawie możliwości zgłoszenia szkód w uprawach 2016-12-05 07:36:16
dokument Komunikat Urzedu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie konsultacji dotyczących Programu ochrony powietrza. 2016-12-05 07:34:24
dokument Komunikat o konieczności zabezpieczenie sieci wodociągowej przez zamarznięciem. 2016-11-23 10:36:30
dokument Komunikat w sprawie konsekwencji wobec osób mających zaległości w opłatach za wodę i odprowadzanie ścieków. 2016-11-23 10:35:00
dokument UWAGA! Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. 2016-11-23 10:30:39
dokument UWAGA! Ostatni termin podstawienia odpadów zielonych w dniu 19 listopada 2016 r. 2016-11-15 09:14:08
dokument Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2016-11-14 15:34:18
dokument Plan polowań koła Diana. 2016-11-09 15:27:37
dokument DODATKOWY KONTENER NA ODPADY ZIELONE W GOŚCICINIE 2016-11-08 12:00:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kąpinie. 2016-11-04 07:29:08
dokument Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XXIII/261/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany planu. 2016-10-31 14:35:54
dokument Plan polowań koła Odyniec 2016-10-13 15:19:08
dokument Plan polowań koła Jaźwiec 2016-10-13 15:18:27
dokument Plan polowań - koło Łoś 2016-10-13 15:17:51
dokument Plan polowań koła Bażant 2016-10-07 07:30:49
dokument Plan polowań koła Darz Bór 2016-10-07 07:30:10
dokument Przygotuj się do odbioro odpadów wielkogabarytowych! 2016-10-04 07:35:44
dokument Terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. 2016-09-27 13:07:21
dokument UWAGA! OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYSTAWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 2016-09-26 15:03:15
dokument Awaria w Pętkowicach - zakłócenia w dostawie wody dla m. Pętkowice i Gowino. 2016-09-26 12:20:38
dokument Zarządzenie nr 131/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Wejherowo. 2016-09-22 14:54:12
dokument JESIENNA WYSTAWKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH. 2016-09-22 14:34:34
dokument Informacja o obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej 2016-09-15 13:08:32
dokument UWAGA! Komunikat dla właścicieli psów. 2016-09-09 15:14:53
dokument UWAGA! Zmiana harmonogramu wywozu odpadów w związku z pracami drogowymi - ul.Południowa w Gościcinie. 2016-09-09 11:01:10
dokument Prośba o pilny kontakt w sprawie przyłączy kanalizacji sanitarnej tylko do 19 września 2016 r. - już 600 osób uzgodniło przyłącza - nie bądź ostatni. 2016-09-06 15:24:50
dokument Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną w Gniewowie. 2016-08-24 14:54:14
dokument Ostatnie konsultacje dotyczące przyłączy kanalizacji sanitarnej. 2016-08-23 13:50:44
dokument Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych w sprawie planu przeciwdziałania suszy. 2016-08-16 07:32:09
dokument UWAGA! Z uwagi na przypadający w dniu 15.08.2016 r. dzień świąteczny nastąpi przewidziane harmonogramem przesunięcie dnia wywozu odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych. 2016-08-12 07:48:36
dokument Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące realizowanego projektu kanalizacji sanitarnej w Orlu i Górze. 2016-08-10 09:18:37
dokument Informacja dla właścicieli działek w Orlu i Górze dotycząca kanalizacji sanitarnej. 2016-08-08 15:23:33
dokument Wynik przetargu na działkę nr 651 w Kąpinie. 2016-08-08 08:41:43
dokument NIE WYRZUCAJ LODÓWKI DO LASU ! PRZYSŁUGUJE CI BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW - WYPEŁNIJ FORMULARZ! 2016-08-05 07:32:23
dokument INFORMACJA O KOŃCZĄCYM SIĘ TERMINIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ. 2016-08-01 08:11:47
dokument WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW 2016-07-13 07:25:54
dokument UWAGA ! NOWA SIEDZIBA CZĘŚCI REFERATÓW URZĘDU GMINY WEJHEROWO 2016-07-04 07:29:58
dokument Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Kąpinie. 2016-07-01 07:49:54
dokument Ogłoszenie dotyczące spotkania z zainteresowanymi osobami w sprawie budowy ulicy Kazimierza Grubby w Gowinie i Gościcinie. 2016-06-29 12:46:22
dokument O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentu wsi Zbychowo i Gniewowo w celu ustalenia przebiegu drogi do miejscowości Reda wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-06-23 15:21:00
dokument Wójt Gminy Wejherowo ogłasza drugie przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Kniewie. 2016-06-17 09:00:50
dokument Obwieszczenie, że o korekcie wniosku z dnia 13-05-2016 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w zakresie wykazu działek objętych inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje działki nr: 98/26, 98/25, 98/33, 98/39, 98/69, 98/11 obręb Łężyce w Gminie Wejherowo. 2016-06-07 09:16:43
dokument Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 20-05-2016 r. złożonego przez . przez ENERGA-OPERATOR S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Karbowskiego, ELEN s.c. Karbowski Długoński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nn-0,4kV - na terenie części działki nr:396, 398/1, 398/2, 398/3, 399, 400/9- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo 2016-05-25 15:09:48
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr:273/14, 272, 262, 263, 271, 264/6- w miejscowości:Bieszkowice w Gminie Wejherowo 2016-05-25 15:09:14
dokument Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 98/26, 98/25, 98/33, 98/39, 98/54, 98/58, 98/69, 98/11- w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. 2016-05-25 15:08:29
dokument Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 328, 284, 270 oraz części działek nr 292, 1297, 271/6- w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2016 z dn. 25-05-2016 r. 2016-05-25 15:07:39
dokument Obwieszczenie, że że w sprawie z wniosku z dnia 12-02-2016 r., złożonego przez Pana Artura Juszkiewicz, ATEM Polska Sp. z o.o., pełnomocnika T-Mobile Polska S.A., dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30508 Bolszewo polegającej na wymianie anten sektorowych na elewacji kościoła, instalacji modułów radiowych wraz ze wspornikami na terenie działki nr 256 położonej w miejscowości Bolszewo, wydano (...). 2016-05-25 15:05:04
dokument Ważna informacja dla mieszkańców wsi Łężyce - Leśne Osiedle! 2016-05-24 07:51:49
dokument UWAGA! Zakończenie naboru wniosków na demontaż, transport i utylizację azbestu. 2016-05-11 15:12:35
dokument Wykaz ulic, przy którym można ubiegać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 2016-05-11 07:30:50
dokument UWAGA! Właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. 2016-05-10 07:27:04
dokument Dodatkowa zbiórka popiołu. 2016-05-04 07:28:00
dokument [PO TERMINIE] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kąpinie. 2016-04-29 08:19:47
dokument Rozstrzygnięcie konkursu Mistrz segregacji - segregacja popiołu. 2016-04-29 07:41:11
dokument Kontener na odpady zielone we wsi Orle. 2016-04-28 10:34:54
dokument Wykaz ulic, przy którym można ubiegać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej. 2016-04-15 14:39:02
dokument Informacja dotycząca konkursu "Mistrz segregacji - edycja zimowa, zbiórka popiołu". 2016-04-13 13:30:48
dokument ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH w sezonie 2016 r. 2016-04-08 14:09:25
dokument Uwaga! Informacja dotycząca sieci kanalizacji sanitarnej dla właścicieli działek w Kąpinie. 2016-04-01 10:23:56
dokument ODPADY WIELKOGABARYTOWE [duże AGD] ZABIERAMY TEŻ BEZPOŚREDNIO Z DOMU 2016-03-14 15:02:39
dokument Harmonogram wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Wejherowo. 2016-03-04 13:01:08
dokument Problemy z odbiorem odpadów w części wsi Orle (okolice ul.Leśnej). 2016-03-01 14:11:18
dokument PUNKT POMOCY PRAWNEJ 2016-02-23 14:25:10
dokument UWAGA - MIJA TERMIN MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ 2016-02-23 14:21:45
dokument TOALETA TO NIE ŚMIETNIK - NIE WRZUCAJ ODPADÓW DO KANALIZACJI 2016-02-23 14:12:45
dokument Uwaga - Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 2016-02-16 15:03:45
dokument UWAGA - Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. 2016-02-16 15:02:51
dokument UWAGA - KONTROLA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 2016-02-16 07:32:39
dokument Informacja spółki PEWIK dla mieszkańców Bolszewa i Gościcina w sprawie przyłączania do sieci kanalizacji sanitarnej. 2016-02-04 10:31:18
dokument Telefony do dzielnicowych w Gminie Wejherowo 2016-02-03 07:26:11
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSA 2016-01-05 14:26:23
dokument [MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW] Konkurs dla mieszkańców - "MISTRZ SEGREGACJI" - edycja zimowa, segregacja popiołu 2016-03-14 08:34:32
dokument UCHWAŁA NR XVI/171/2016 w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-02-05 07:31:18
dokument UCHWAŁA NR XVI/170/2016 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo. 2016-02-04 15:19:02
dokument [PO TERMINIE] Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych w Kniewie. 2016-02-03 13:01:11
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego budowy elektrowni jądrowej. 2016-01-29 15:17:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2016-01-29 11:32:07
dokument Problemy z odbiorem odpadów w Zbychowie w dniu 21 stycznia 2016 r. i przesunięcia godzin odbioru w Reszkach i Bieszkowicach. 2016-01-21 13:40:37
dokument Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami na razie bez zmian. 2016-01-12 14:04:26
dokument Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi 2016-01-04 15:18:34