Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce istniejącego mostu, 2. Budowie nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1336G przez rzekę Gościcinę - na terenie części działek: nr 255, 256, 247, 271, 257 obręb Gowino w Gminie Wejherowo nr 19, 20, 21 obręb Robakowo w Gminie Luzino nr 4, 12, 42 obręb Dąbrówka w Gminie Luzino i wydano decyzję nr 6733.60.2014 z dn. 18-01-2016 r.