Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo?
2 Oświadczenie majątkowe Z-cy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zenona Lidzbarskiego za 2018 rok.
3 Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Piotra Czerwińskiego składane za 2018 r.
4 Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniewa Kowalewskiego za 2018 rok.
5 Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo Krzysztofa Sapiehy za 2018 r.
6 ZARZĄDZENIE NR 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
7 ZARZĄDZENIE NR 85/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo
8 ZARZĄDZENIE NR 84/2019 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
9 Petycja mieszkańców ul.Pogodnej i Wichrowa Wzgórza o przywrócenie stanu nawierzchni na ul.Pogodnej w Kąpinie
10 Protokół Nr 8/2019 z obrad VIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 maja 2019 r.