Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo
2 Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 03-07-2019 r., złożony przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36, 27/6, 27/4 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2019 z dn. 21-08-2019 r.
3 Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że od godz. 23.00 dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 2.00 w dniu 22 sierpnia 2019r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody.
4 Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że od godz. 23.00 dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 2.00 w dniu 22 sierpnia 2019r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody.
5 Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie
6 Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie
7 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo
8 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo
9 Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 579/7 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo
10 ZARZĄDZENIE NR 112/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r.