Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 W związku z licznymi pomyłkami Mieszkańców Wejherowa, uprzejmie informujemy, że wszystkie poniższe informacje dotyczą gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wejherowo. Gmina Wejherowo nie obejmuje swoim obszarem terenu administracyjnego Miasta Wejherowa. Mieszkańcy Miasta Wejherowa, powinni szukać informacji w sprawie gospodarowania odpadami na stronie swojego samorządu: https://bip.wejherowo.pl/strony/menu/69.dhtml
2 ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
3 Informacja dot. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79
4 Informacja dot. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79
5 dyskusja publiczna tylko przez internet
6 Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 12.02.2020 r. złożonego przez Pana Sylwestra Skoniecznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 522/1, 52/1, 529, 53/1 w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2020 z dnia 23 marca 2020 r. W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek?środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530, pokój nr 47).
7 Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 18.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 17.03.2020 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Faust, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek: nr 181, 159/1, 160/1 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo
8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia: budowa 11 budynków mieszkalnych w Nowym Dworze Wejherowskim.
9 Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego.
10 Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.