Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Plan polowań KŁ Jaźwiec
2 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur dot. płatności bezgotówkowych.
3 ZARZĄDZENIE NR 154/2019 sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino ozanczonego jako "Gościcino Cicha" w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r.
4 ZARZĄDZENIE NR 154/2019 sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino ozanczonego jako "Gościcino Cicha" w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r.
5 ZARZĄDZENIE NR 153/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/147/2018 z dnia 21 lutego 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytrialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym dla części 2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wejherowo".
6 Ogłoszenie syndyka o licytacji nieruchomości w Gminie Łęczyce.
7 Plan polowań KŁ Bażant.
8 ZARZĄDZENIE NR 152/2019 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
9 ZARZĄDZENIE NR 151/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną i ulicą Szkolną wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
10 ZARZĄDZENIE NR 150/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko