Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - w podziale na 3 części 2018-01-18 14:47:23 Składanie ofert w toku
2018-02-05
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 2018-01-16 09:14:24 Składanie ofert w toku
2018-01-31
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 2018-01-12 11:44:23 Składanie ofert w toku
2018-01-29
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej 2018-01-12 12:54:23 Składanie ofert w toku
2018-01-25
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody 2018-01-12 13:07:45 Minął termin składania ofert
część 1 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Reszki, część 2 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Góra I etap 2018-01-05 13:07:52 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA NA 5 CZĘŚCI) Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2018-01-11 08:42:49 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? - w podziale na 3 części 2018-01-02 08:26:19 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-12-21 13:45:41 Minął termin składania ofert
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie art. 138o pzp_Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2017-12-21 08:24:28 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-11-24 11:00:01 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-11-29 08:57:10 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-10-25 13:08:20 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-10-31 11:52:59 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 6.354.522,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2017-11-16 14:52:40 Minął termin składania ofert
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo 2017-10-11 07:55:32 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo 2017-10-17 14:55:58 Minął termin składania ofert
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy wejherowo do/z placówek oświatowych 2017-08-08 13:42:17 Minął termin składania ofert
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO na terenie Gminy Wejherowo 2017-09-07 08:15:25 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2017-07-26 09:33:11 Minął termin składania ofert
Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy wejherowo do/z placówek oświatowych 2017-07-25 13:02:23 Minął termin składania ofert
Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostką betonową oraz płytami MEBA 2017-08-09 14:24:47 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap II 2017-08-08 13:42:43 Minął termin składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie 2017-07-24 14:49:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2017-07-03 14:04:58 Minął termin składania ofert
Część 1 - Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie, część 2 ? Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ? etap B 2017-06-12 14:07:32 Minął termin składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2017-08-17 11:33:40 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie - ETAP III 2017-05-12 08:17:09 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Część 1 - Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie, część 2 - Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-05-18 14:38:09 Minął termin składania ofert
Robudowa budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2017-05-16 08:00:33 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie oraz przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-04-05 14:10:26 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Polnej w Bolszewie - etap III 2017-04-20 09:56:57 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo - etap II 2017-05-19 13:59:47 Minął termin składania ofert
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-31 13:09:45 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo ? odcinek III Gowino - Gościcino 2017-04-11 15:10:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-03 12:31:34 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-10 14:41:06 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017 - 2019 2017-02-14 15:11:22 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych 2017 2017-01-19 15:22:53 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestnikow projektu _Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2017-02-22 11:44:36 Minął termin składania ofert
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017 - 2019" 2017-01-25 15:02:21 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych 2017-02-02 08:16:11 Minął termin składania ofert
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych? 2017-01-11 13:20:44 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług ochrony na rzecz Gminy Wejherowo 2016-12-27 11:09:51 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zamieszkałych w Gminie Wejherowo na styczeń i luty 2017 r 2016-12-07 13:18:03 Minął termin składania ofert
Wstępne ogłoszenie informacyjne_Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo nalata 2017-2019. 2016-11-06 08:43:22 Minął termin składania ofert
Interwencyjne odśnieżanie dróg, p[laców i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo 2016-10-28 08:36:53 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy wejherowo 2016-11-02 12:24:23 Minął termin składania ofert
przetarg_Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 9.634.120,-zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych 2016-12-09 11:05:31 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo ETAP II - PIĘTRO 2016-10-21 12:51:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-09-27 10:09:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo 2016-08-29 11:03:21 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie 2016-08-23 09:14:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-08-10 13:05:41 Minął termin składania ofert
Budowa budynku remizy OSP w Górze 2016-07-29 12:47:46 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo do/z placówek oświatowych 2016-07-18 09:32:54 Minął termin składania ofert
Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu 2016-07-07 08:44:30 Minął termin składania ofert
[UWAGA MODYFIKACJA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT i UZUPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKÓW] Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa węzła integracyjnego w Goscicinie wraz z drogami dojazdowymi 2016-06-17 08:16:27 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo 2016-06-10 08:36:47 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-25 14:33:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo płytami IOMB 2016-05-17 09:57:27 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-31 14:00:43 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż wyposażenia - mebli biurowych w budynku Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie 2016-05-06 14:49:49 Minął termin składania ofert
przetarg_Wykonanie projektu budowy węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z drogami dojazdowymi 2016-05-06 10:53:56 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie - powtórzony 2016-05-04 12:42:36 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:05:18 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Przewóz wraz z opieką dzieci zamieszkałych w miejscowości Gniewowo na terenie Gminy Wejherowo do/z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie 2016-04-11 12:39:59 Minął termin składania ofert
Przetrag nieograniczony_Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo 2016-04-25 08:48:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2016-04-06 15:07:10 Minął termin składania ofert
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:07:00 Minął termin składania ofert
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Pastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św.Huberta 2016-04-01 11:04:56 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony_Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2016-03-01 13:53:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Budowa ul. Polnej w Bolszewie 2016-03-08 14:40:28 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony_Budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie 2016-03-03 14:38:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo - Etap I - PARTER 2016-01-08 09:17:30 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych 2015-12-02 11:15:11 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo 2015-11-16 15:04:01 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo i GOPS 2015-11-30 15:04:58 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo 2015-10-16 14:37:13 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo 2015-10-19 09:25:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE 2015-10-22 13:47:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo 2015-10-23 14:37:16 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie 2015-09-29 13:32:41 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - ETAP Ia, Ib i Ic dla części II 2015-09-18 10:30:51 Minął termin składania ofert