Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 - II przetarg 2018-02-20 12:24:43 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 2018-02-16 12:47:23 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj - w podziale na 3 części 2018-02-15 14:51:08 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 2018-02-22 07:49:05 Minął termin składania ofert
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 2018-01-30 11:55:14 Minął termin składania ofert
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej 2018-02-21 14:49:26 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody 2018-02-09 14:50:18 Minął termin składania ofert
część 1 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Reszki, część 2 - Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w m. Góra I etap 2018-01-29 15:01:21 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? - w podziale na 3 części 2018-01-02 08:26:19 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-12-21 13:45:41 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-11-24 11:00:01 Minął termin składania ofert
(POWTÓRKA) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2018-02-15 12:21:44 Minął termin składania ofert
Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-10-25 13:08:20 Minął termin składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie 2017-10-31 11:52:59 Minął termin składania ofert
BUDOWA NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA DROGOWEGO na terenie Gminy Wejherowo 2017-09-07 08:15:25 Minął termin składania ofert
Utwardzanie dróg gminnych w Gminie Wejherowo płytami IOMB, kostką betonową oraz płytami MEBA 2017-08-09 14:24:47 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap II 2017-08-08 13:42:43 Minął termin składania ofert
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Gowinie 2017-07-24 14:49:04 Minął termin składania ofert
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2017-07-03 14:04:58 Minął termin składania ofert
Część 1 - Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie, część 2 ? Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim ? etap B 2017-06-12 14:07:32 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie - ETAP III 2017-05-12 08:17:09 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Część 1 - Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie, część 2 - Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-05-18 14:38:09 Minął termin składania ofert
Robudowa budynku Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Gowinie 2017-05-16 08:00:33 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Sienkiewicza i części ul. Orzeszkowej w Bolszewie oraz przebudowa odcinka ul. Klonowej w Bolszewie 2017-04-05 14:10:26 Minął termin składania ofert
Budowa ul. Polnej w Bolszewie - etap III 2017-04-20 09:56:57 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo - etap II 2017-05-19 13:59:47 Minął termin składania ofert
Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-31 13:09:45 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia okalającego Miasto Wejherowo ? odcinek III Gowino - Gościcino 2017-04-11 15:10:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-03 12:31:34 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Wejherowo 2017-03-10 14:41:06 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa budynku biurowo-usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo ETAP II - PIĘTRO 2016-10-21 12:51:37 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-09-27 10:09:11 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie 2016-08-23 09:14:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa OSP w Gościcinie - etap II 2016-08-10 13:05:41 Minął termin składania ofert
Budowa budynku remizy OSP w Górze 2016-07-29 12:47:46 Minął termin składania ofert
Rozbudowa SSP w Bolszewie o budynek szkolny, budynek hali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem całego obiektu 2016-07-07 08:44:30 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wejherowo 2016-06-10 08:36:47 Minął termin składania ofert
przetarg_Przebudowa nawierzchni asfaltowych na drogach na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-25 14:33:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Utwardzenie dróg gminnych Gminy Wejherowo płytami IOMB 2016-05-17 09:57:27 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo 2016-05-31 14:00:43 Minął termin składania ofert
przetarg_Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:05:18 Minął termin składania ofert
Przetrag nieograniczony_Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo 2016-04-25 08:48:31 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo 2016-04-06 15:07:10 Minął termin składania ofert
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (6 lokali socjalnych na stały pobyt ludzi) wraz z instalacjami i przyłączami oraz budynkami gospodarczymi w Bolszewie przy ul. Wesołej 2016-05-17 10:07:00 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony_Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 2016-03-01 13:53:52 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony: Budowa ul. Polnej w Bolszewie 2016-03-08 14:40:28 Minął termin składania ofert
przetarg nieograniczony_Budowa ul. Broniewskiego w Bolszewie 2016-03-03 14:38:39 Minął termin składania ofert
Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo - Etap I - PARTER 2016-01-08 09:17:30 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE 2015-10-22 13:47:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo 2015-10-23 14:37:16 Minął termin składania ofert
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie 2015-09-29 13:32:41 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul. Południowej - ETAP Ia, Ib i Ic dla części II 2015-09-18 10:30:51 Minął termin składania ofert