Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W związku z licznymi pomyłkami Mieszkańców Wejherowa, uprzejmie informujemy, że wszystkie poniższe informacje dotyczą gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wejherowo. Gmina Wejherowo nie obejmuje swoim obszarem terenu administracyjnego Miasta Wejherowa. Mieszkańcy Miasta Wejherowa, powinni szukać informacji w sprawie gospodarowania odpadami na stronie swojego samorządu: https://bip.wejherowo.pl/strony/menu/69.dhtml Piotr Czerwiński 2020-03-30 08:38:26 dodanie dokumentu
Aktualności - UWAGA - poniższe informacje dotyczą terenu Gminy Wejherowo - NIE Miasta Wejherowa (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2020-03-30 08:34:10 edycja pozycji menu
Aktualności - Wszystkie poniższe informacje dotyczą gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wejher (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2020-03-30 08:32:23 edycja pozycji menu
Aktualności - W związku z licznymi pomyłkami Mieszkańców Wejherowa, uprzejmie informujemy, że wszys (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2020-03-30 08:31:11 edycja pozycji menu
Aktualności (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2020-03-30 08:30:57 edycja pozycji menu
ZARZĄDZENIE NR 34/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. Piotr Czerwiński 2020-03-27 15:29:54 dodanie dokumentu
Informacja dot. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-03-26 15:32:03 dodanie dokumentu
Informacja dot. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-03-26 15:31:03 dodanie dokumentu
Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego. Piotr Czerwiński 2020-03-26 15:28:03 edycja dokumentu
Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego. Piotr Czerwiński 2020-03-26 15:27:36 edycja dokumentu
dyskusja publiczna tylko przez internet Jarosław Domarus 2020-03-26 14:08:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 12.02.2020 r. złożonego przez Pana Sylwestra Skoniecznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 522/1, 52/1, 529, 53/1 w miejscowości Góra w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.2.2020 z dnia 23 marca 2020 r. W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek?środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530, pokój nr 47). Piotr Czerwiński 2020-03-25 10:02:35 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Piotr Czerwiński 2020-03-20 12:57:48 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Piotr Czerwiński 2020-03-20 12:57:08 usunięcie załacznika
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 18.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 17.03.2020 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Faust, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek: nr 181, 159/1, 160/1 w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-03-19 11:41:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia: budowa 11 budynków mieszkalnych w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2020-03-18 09:51:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia: budowa 11 budynków mieszkalnych w Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:48:14 dodanie dokumentu
Nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyjaśnieniami. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:46:31 edycja dokumentu
Nowy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wyjaśnieniami. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:46:23 usunięcie załacznika
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:46:01 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:45:58 usunięcie załacznika
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:45:50 edycja dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:45:46 usunięcie załacznika
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:45:37 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:45:09 edycja dokumentu
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:44:57 usunięcie załacznika
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2020-03-17 14:44:39 edycja dokumentu
Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Piotr Czerwiński 2020-03-17 13:47:20 edycja dokumentu
Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Piotr Czerwiński 2020-03-17 13:46:56 edycja dokumentu
Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego. Piotr Czerwiński 2020-03-17 13:12:17 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Piotr Czerwiński 2020-03-17 13:09:18 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki EkoDolina w Łężycach informuje, że od dnia 18 marca br. do odwołania zaprzestaje się przyjmowania odpadów od mieszkańców miasta Gdynia, Reda oraz gminy Wejherowo w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Piotr Czerwiński 2020-03-17 13:08:31 dodanie dokumentu
Komunikat KZG dot. odbioru sprzętu elektronicznego. Piotr Czerwiński 2020-03-17 08:17:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie Komunalnym Agora Sp. z o.o. z siedzibą w Kąpinie, realizującym zadania z zakresu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:46:20 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:44:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 29/2020 w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:42:58 edycja dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa w sprawie konsultacji dot. Programu Ochrony Powietrza planowanych na dzień 17 i 19 marca 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:41:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:39:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:39:22 usunięcie załacznika
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-03-16 15:39:15 edycja dokumentu