Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-08-22 15:16:39 edycja dokumentu
Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-08-22 15:16:00 edycja dokumentu
Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drogach gminnych w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-08-22 14:12:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 03-07-2019 r., złożony przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36, 27/6, 27/4 - w miejscowości: Ustarbowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.6.2019 z dn. 21-08-2019 r. Piotr Czerwiński 2019-08-21 15:30:12 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że od godz. 23.00 dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 2.00 w dniu 22 sierpnia 2019r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2019-08-21 15:28:47 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że od godz. 23.00 dniu 21 sierpnia 2019r. do godz. 2.00 w dniu 22 sierpnia 2019r. nastąpi całkowita przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2019-08-21 15:28:26 dodanie dokumentu
Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-08-21 15:27:27 dodanie dokumentu
Uwaga - kończy się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w Łężycach, Gościcinie i Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-08-21 15:27:05 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-08-20 15:29:10 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 209 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-08-20 15:28:48 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 579/7 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-08-20 15:28:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 112/2019 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 8 lipca 2019 r. do 29 lipca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-08-20 15:27:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 111/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla miejscowości Gowino" Piotr Czerwiński 2019-08-20 15:25:17 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Czerwiński 2019-08-20 07:27:24 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Piotr Czerwiński 2019-08-20 07:26:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Kniewie wraz z wynikiem. Piotr Czerwiński 2019-08-19 15:17:41 edycja dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020 - 2021 Joanna Adaszewska 2019-08-14 14:01:25 dodanie dokumentu
Wstępne ogłoszenie informacyjne_odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wejherowo w latach 2020-2021 Joanna Adaszewska 2019-08-14 13:59:20 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako ?Gościcino Cicha? w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej. Piotr Czerwiński 2019-08-14 09:16:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino oznaczonego jako ?Gościcino Cicha? w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej. Piotr Czerwiński 2019-08-14 09:16:19 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-08-14 09:15:56 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina w gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-08-14 09:15:37 dodanie dokumentu
Protokół Nr 9/2019 z obrad IX Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 19 czerwca 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-08-14 09:14:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 110/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Piotr Czerwiński 2019-08-14 07:31:03 dodanie dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2019-08-13 15:20:15 edycja dokumentu
WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami Piotr Czerwiński 2019-08-13 15:20:07 usunięcie załacznika
SZANOWNI MIESZKAŃCY GNIEWOWA Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi przeprowadzanymi na sieci wodociągowej, W DNIU 14.08.2019 ? ŚRODA NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 9-13 Piotr Czerwiński 2019-08-13 15:19:13 dodanie dokumentu
SZANOWNI MIESZKAŃCY GNIEWOWA Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi przeprowadzanymi na sieci wodociągowej, W DNIU 14.08.2019 ? ŚRODA NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 9-13 Piotr Czerwiński 2019-08-13 15:18:43 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla miejscowości Gowino Zygmunt Hoeft 2019-08-13 12:20:59 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 15 sierpnia br. dzień wolny od pracy (święto Wniebowzięcia NMP) w dniach od 16 sierpnia do 17 sierpnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Piotr Czerwiński 2019-08-12 15:26:24 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 15 sierpnia br. dzień wolny od pracy (święto Wniebowzięcia NMP) w dniach od 16 sierpnia do 17 sierpnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Piotr Czerwiński 2019-08-12 15:26:00 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 15 sierpnia br. dzień wolny od pracy (święto Wniebowzięcia NMP) w dniach od 16 sierpnia do 17 sierpnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Piotr Czerwiński 2019-08-12 15:25:30 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW Rodzaj inwestycji objętych naborem: ? Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo informuje o zakończeniu trwania naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z zakresu ochrony środowiska w związku z wyczerpaniem puli środków w ramach naboru Piotr Czerwiński 2019-08-12 15:24:44 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW Rodzaj inwestycji objętych naborem: ? Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo. Urząd Gminy Wejherowo informuje o zakończeniu trwania naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z zakresu ochrony środowiska w związku z wyczerpaniem puli środków w ramach naboru Piotr Czerwiński 2019-08-12 15:24:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 109/2019 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/148/2018 z dnia 02 marca 2018r. na wykonanie inwestycji w ramach zadania "Zaprojektuj i wybuduj" obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo objętych wnioskiem o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 10.1.1. (efektywność energetyczna) RPO WP 2014- 2020 - dla projektów realizowanych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytrialnych (ZIT) w trybie pozakonkursowym dla części 1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:29:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 108/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do wykonania czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Kniewie Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:28:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 107/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:27:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 106/2019 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:25:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:24:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 104/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-08-09 07:24:02 dodanie dokumentu