Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 87/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2019-06-18 07:31:47 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2019-06-17 15:24:07 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-17 15:22:24 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców ul.Pogodnej i Wichrowa Wzgórza o przywrócenie stanu nawierzchni na ul.Pogodnej w Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-06-17 15:20:32 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Z-cy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zenona Lidzbarskiego za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-17 07:33:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Piotra Czerwińskiego składane za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-06-17 07:32:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniewa Kowalewskiego za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-17 07:32:16 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniewa Kowalewskiego za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-17 07:30:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo Krzysztofa Sapiehy za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-06-17 07:29:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 86/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:42:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 85/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:41:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 84/2019 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:40:40 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:38:28 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców ul.Pogodnej i Wichrowa Wzgórza o przywrócenie stanu nawierzchni na ul.Pogodnej w Kąpinie Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:34:44 dodanie dokumentu
Protokół Nr 8/2019 z obrad VIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 maja 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:32:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:30:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 82/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2019-06-14 07:28:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Nataszy Sobczak za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-12 07:41:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Katarzyny Paczoska za 2018 r. Piotr Czerwiński 2019-06-12 07:39:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim Henryka Miotka za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-12 07:38:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie Leszka Grabarczyka za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-12 07:38:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Katarzyny Lessnau za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-12 07:37:30 dodanie dokumentu
Uwaga rolnicy - GUS prowadzi badania ankietowe. Piotr Czerwiński 2019-06-11 15:14:30 dodanie dokumentu
Uwaga rolnicy - GUS prowadzi badania ankietowe. Piotr Czerwiński 2019-06-11 15:14:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2019-06-11 15:13:19 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2019-06-11 15:12:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewy Zarębińskiej-Szczodrej za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:46:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Witolda Ciemięga za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:46:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo Macieja Milewskiego za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:45:27 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu Krzysztofa Grzenia za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:44:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie Arkadiusza Malinowskiego za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:43:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Lucyny Wenta za 2018 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:42:55 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 422 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-11 07:26:22 dodanie dokumentu
RODO Obowiązek informacyjny sporządzenie MPZP złożenie wniosku do MPZP Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:08:34 dodanie dokumentu
RODO Obowiązek informacyjny sporządzenie MPZP sporządzenie MPZP Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:08:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 81/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:06:52 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 579/7 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:06:02 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 14 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:05:34 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 582/3 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:05:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin Wojciecha Kozłowskiego składane na początek kadencji. . Piotr Czerwiński 2019-06-07 15:04:08 dodanie dokumentu