Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:19:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:17:22 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:14:31 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc w sprawie budowy stacji paliw zlokalizowanej przy drodze Marszewskiej na styku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:14:04 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:12:19 edycja dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:12:05 dodanie dokumentu
Petycja mieszkańców Łężyc dotycząca zlikwidowania możliwości zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów Piotr Czerwiński 2018-06-21 15:11:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,, Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-06-21 07:31:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-21 07:31:00 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj Zygmunt Hoeft 2018-06-20 11:12:31 dodanie dokumentu
Ryszard Dopke Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:28:59 edycja dokumentu
Zaproszenie na DNI POLA w Lubaniu. Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:27:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 10-04-2018 r., złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Golińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Amper4U ? Łukasz Goliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV - na terenie działki nr: 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.14.2018 z dn. 14-06-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-20 07:25:05 dodanie dokumentu
Utwardzenie płytami IOMB dróg gminnych na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Małgorzata Witzon 2018-06-15 14:22:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr 42/2018 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 30 maja 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-15 12:51:53 dodanie dokumentu
Lucyna Halina Pranschke Piotr Czerwiński 2018-06-15 07:30:24 edycja dokumentu
Grażyna Teresa Baran Piotr Czerwiński 2018-06-15 07:30:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku, złożonego w dniu 24-05-2018 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Wojciecha Damps, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.17.2018 z dnia 13-06-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie: działki nr: 497/6 w miejscowości Gościcino oraz działek nr 686/2, 686/1, 689/2 w miejscowości Bolszewo w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-14 14:49:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku, złożonego w dniu 18-04-2018 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., działającą przez pełnomocnika Pana Sebastiana Myszkowskiego, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.15.2018 z dnia 13-06-2018 r.: - dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 32 PE - na terenie działek nr: 503/1, 503/13, 505/1, 505/8, 505/13, 503/14, 504/6, 504/5, 504/4, 504/3 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-14 14:48:47 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-14 14:42:58 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XLIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-06-14 14:42:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-06-14 08:11:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2018-06-14 08:10:35 dodanie dokumentu
Stanisław Jan Bieszk Piotr Czerwiński 2018-06-14 08:09:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.19.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-06-13 14:09:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.18.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-06-13 14:08:53 dodanie dokumentu
Obwieszcznie, że że na wniosek z dnia 07-06-2018 r. złożony przez Gminę Wejherowo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 24/2, 23/11 - w miejscowości:Bieszkowice w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-13 14:08:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że że na wniosek z dnia 14-05-2018 r. złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 92/14, 91, 92/63 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-13 14:07:27 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-06-13 07:36:48 usunięcie załacznika
Roman Stanisławczyk Piotr Czerwiński 2018-06-13 07:33:32 edycja dokumentu
Alojzy Alfred Formella Piotr Czerwiński 2018-06-13 07:33:16 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Wejherowo Urszuli Block za 2017 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-13 07:32:31 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Szkolnej w Gowinie na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-06-12 15:37:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII 510 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2017 Piotr Czerwiński 2018-06-12 15:05:44 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2017 rok Piotr Czerwiński 2018-06-12 15:03:09 dodanie dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium za 2017 rok Piotr Czerwiński 2018-06-12 15:02:48 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:53:36 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:50:28 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:48:46 edycja dokumentu
87.ZMIANA MPZP ORLE - UCHWAŁA NR XLI 492 2018 Z DNIA 18.04.2018 Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:31:32 dodanie dokumentu