Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Statuty i regulaminy (zakładka menu) Piotr Czerwiński 2020-05-27 11:07:30 edycja pozycji menu
Zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2020 r. , o godz.14.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo ( w Sali narad, pokój nr 11) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2020-05-27 08:45:37 edycja dokumentu
Zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2020 r. , o godz.14.00 w Urzędzie Gminy Wejherowo ( w Sali narad, pokój nr 11) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2020-05-27 08:44:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. Piotr Czerwiński 2020-05-26 15:22:20 dodanie dokumentu
53 Piotr Czerwiński 2020-05-26 15:20:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia: Prace na linii kolejowej nr 202 (...) odcinek Gdynia Chylonia - Lębork. Piotr Czerwiński 2020-05-26 15:18:51 dodanie dokumentu
Decyzja - kara za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia z działki nr ewid. 84/107 obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-05-26 15:16:42 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2020-05-25 15:29:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wykonując zadania publiczne, Urząd Gminy Wejherowo na okres od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania stosuje ograniczenia przy bezpośredniej obsłudze interesantów. Do bezpośredniej obsługi interesantów wyznaczono trzy stanowiska obsługi, zlokalizowane na parterze budynku, pokój nr 11 (sala narad) Urzędu Gminy Wejherowo, przy ul. Transportowej 1. Piotr Czerwiński 2020-05-25 15:05:18 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878) Wójt Gminy Wejherowo informuje, że wykonując zadania publiczne, Urząd Gminy Wejherowo na okres od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania stosuje ograniczenia przy bezpośredniej obsłudze interesantów. Do bezpośredniej obsługi interesantów wyznaczono trzy stanowiska obsługi, zlokalizowane na parterze budynku, pokój nr 11 (sala narad) Urzędu Gminy Wejherowo, przy ul. Transportowej 1. Piotr Czerwiński 2020-05-25 15:01:26 dodanie dokumentu
Interpelacje i zapytania radnych - rejestr 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:50:40 edycja dokumentu
Zapytanie Klubu Radnych Wspólny Powiat Gabrieli Lisius w sprawie działań budynku po dawnym przedszkolu przy ul.Fabrycznej 5 w Gościcinie (wraz z odpowiedzią). Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:41:07 edycja dokumentu
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - 29 MAJA 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:39:02 dodanie dokumentu
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - 29 MAJA 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:38:23 edycja dokumentu
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - 29 MAJA 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:38:11 edycja dokumentu
OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH - 29 MAJA 2020 r. Piotr Czerwiński 2020-05-25 14:36:42 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany za 2019 r. Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:42:14 edycja dokumentu
Bilans skonsolidowany za 2019 r. Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:42:06 dodanie dokumentu
Bilans skonsolidowany za 2019 r. Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:41:28 edycja dokumentu
Bilans skonsolidowany za 2019 r. Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:41:21 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XVII Sesji Rady Gminy .pdf (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:39:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/219/2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:37:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/218/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:35:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/217/2020 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:34:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/216/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:32:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/214/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:31:14 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/215/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028 Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:30:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/214/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:28:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/213/2020 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2020 Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:27:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/212/2020 w sprawie ustalenia stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku nie wypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:26:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/211/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:25:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/210/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Wejherowa Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:24:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/209/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino i niektórym we wsi Bolszewo Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:22:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/208/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:20:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/207/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Gniewowo Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:18:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/206/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:16:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII 205 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w  Wejherowie i Nowym Dworze Wejherowskim Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:15:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVII/204/2020 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:14:11 dodanie dokumentu
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:12:36 dodanie dokumentu
16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości Piotr Czerwiński 2020-05-22 14:11:56 dodanie dokumentu