Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk - odcinek 1. Piotr Czerwiński 2018-12-13 15:33:21 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-12 12:46:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:33:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:32:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy kwatery składowej B3 w Łężycach. Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:32:41 dodanie dokumentu
WAŻNA INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:30:30 dodanie dokumentu
WAŻNA INFORMACJA O POJEMNIKACH NA ODPADY Piotr Czerwiński 2018-12-11 15:30:09 dodanie dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-12-11 11:11:44 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:27 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:19:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:18:54 dodanie dokumentu
Bolszewo ul. Szkolna od ul. Topolowej do ul. Tartacznej oraz ul. Łąkowa, ul. Południowa 1, ul. Stolarska. Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:18:03 edycja dokumentu
Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi  na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:17:30 dodanie dokumentu
Bolszewo ul. Szkolna od ul. Topolowej do ul. Tartacznej oraz ul. Łąkowa, ul. Południowa 1, ul. Stolarska. Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej, 12.12.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia. Piotr Czerwiński 2018-12-10 15:16:27 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-10 11:47:34 edycja dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie, utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ? padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-12-10 11:39:33 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe_Wykonywanie usługi polegającej na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo oraz zapewnieniu im opieki w schronisku Zygmunt Hoeft 2018-12-07 15:32:47 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.96.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:28:24 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.97.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:28:03 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.97.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:27:39 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo RGN.6131.96.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:27:12 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 65 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:25:52 dodanie dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:24:44 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 15:24:04 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-07 14:02:16 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 14:01:04 dodanie dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:59:28 edycja dokumentu
WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:57:14 dodanie dokumentu
REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo (tekst ujednolicony) Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:55:45 dodanie dokumentu
REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo ((tekst ujednolicony) Piotr Czerwiński 2018-12-07 13:53:37 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo (w podziale na 12 części) Małgorzata Witzon 2018-12-07 13:44:35 dodanie dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-12-07 13:30:13 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:19:18 edycja dokumentu
93. MPZP NOWDY DWÓR WEJHEROWSKI BIESZKOWICE - UCHWAŁA NR XLVIII 556 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:47 dodanie dokumentu
92. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XLVIII 555 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:23 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:10:55 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:56:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z obrad I Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z imiennym wykazem głosowania w sprawie wynagrodzenia wójta Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:53:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:51:19 edycja dokumentu