Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie "Sposób na sukces". Piotr Czerwiński 2019-02-22 07:28:25 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Huberta Toma składana w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:33:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło składane na początek kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:29:31 dodanie dokumentu
_________________________________________________________ Piotr Czerwiński 2019-02-21 07:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dot. inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:31:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:29:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-02-20 15:28:57 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1254 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-02-20 07:20:53 dodanie dokumentu
Dyrektor GOPS ogłasza nabór na stanowisko pracy - referent Piotr Czerwiński 2019-02-19 12:27:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach" Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:19:26 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:18:01 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:17:42 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1254 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-19 07:17:17 dodanie dokumentu
Rozbudowa ujęcia wody w Łężycach Zygmunt Hoeft 2019-02-18 11:23:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia z dnia 27-12-2018 r. (uzupełnionego dn. 11-01-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV - na terenie działek nr: 3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.26.2018 z dn. 15-02-2019 r. Piotr Czerwiński 2019-02-15 07:25:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30/2019 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Piotr Czerwiński 2019-02-15 07:24:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 29/2019 zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Remont obiektu mostowego nad rzeką Redą w ciągu ul. Polnej w miejscowości Bolszewo? Piotr Czerwiński 2019-02-15 07:23:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-15 07:22:08 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2019-02-14 08:28:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Piotr Czerwiński 2019-02-14 08:28:31 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Marka Albeckiego składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-14 07:33:44 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Marka Klas składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-14 07:32:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnej Natalii Dampc składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-14 07:31:52 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Marka Miotk składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-13 07:31:45 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Janusza Gafka składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-13 07:30:56 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Romana Stanisławczyka składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-13 07:30:08 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-02-12 15:36:27 edycja dokumentu
Petycja w sprawie wykonania oświetlenia wzdłuż ulicy Sielankowej i Cichej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-02-12 15:34:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe opracowanie koncepcji drogowej wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową terenu na potrzeby procedowanego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino Zygmunt Hoeft 2019-02-12 15:23:57 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Edmunda Bianga składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-12 07:32:36 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Tadeusza Danilczyka składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-12 07:31:48 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Radnego Krzysztofa Seroczyńskiego składane w czasie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-02-12 07:30:48 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:39:05 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:36:19 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:32:11 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:30:47 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:29:22 edycja dokumentu
96. ZMIANA MPZP KĄPINO - UCHWAŁA NR IV 26 2018 Z DNIA 28.12.2018 Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:23:54 dodanie dokumentu
95. MPZP GOWINO - UCHWAŁA NR IV 10 2018 Z DNIA 28.12.2018 Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:23:05 dodanie dokumentu
94. ZMIANA MPZP BIESZKOWIECE - UCHWAŁA NR IV 9 2018 Z DNIA 28.12.2018 Piotr Czerwiński 2019-02-11 07:22:36 dodanie dokumentu