Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie prac związanych z oświetleniem drogowym Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-12-06 10:01:55 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE, że w dniu 6 grudnia 2019 r. , o godz.14.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie ( gabinet dyrektora GOPS-u) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-12-05 14:44:32 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XIV sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-12-05 14:43:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 172/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-12-05 07:35:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 174/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-04 15:17:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 173/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-04 15:17:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 172/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-12-04 15:16:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/149/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką Piotr Czerwiński 2019-12-04 15:15:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr XIII/149/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką Piotr Czerwiński 2019-12-04 15:15:23 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2019-12-04 07:37:36 edycja dokumentu
85. MPZP I ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY- UCHWAŁA NR XLI 494 2018 Z DNIA 18.04.2018 Piotr Czerwiński 2019-12-04 07:32:28 edycja dokumentu
106. MPZP BIESZKOWICE SŁONECZNA SZKOLNA - UCHWAŁA NR XI 135 2019 Z DNIA 16.10.2019 Piotr Czerwiński 2019-12-04 07:30:32 dodanie dokumentu
105. ZMIANA MPZP GOŚCICINIO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XI 134 2019 Z DNIA 16.10.2019 Piotr Czerwiński 2019-12-04 07:29:17 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XIII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:28:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/160/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:28:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/159/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:27:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/158/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:26:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/157/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:26:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/156/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:25:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/155/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:24:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/154/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:23:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/153/2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:23:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/152/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:22:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/151/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2 Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:21:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/150/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:21:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/149/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:20:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/148/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wejherowo na lata 2020- 2024 Piotr Czerwiński 2019-12-03 15:19:50 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-12-03 12:37:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/147/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:35:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/146/2019 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:34:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/145/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:34:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/144/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszkowo Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:33:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:32:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/142/2019 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:32:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/141/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych Piotr Czerwiński 2019-12-03 07:31:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-prawnych w Referacie Organizacyjnym i Kadr Piotr Czerwiński 2019-12-02 13:21:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z 29.11.2019 r. (Kościół w Górze A1757). Piotr Czerwiński 2019-12-02 13:18:55 dodanie dokumentu
Głosowania spakowane zip. Piotr Czerwiński 2019-11-29 15:29:02 dodanie dokumentu
23. Głosowanie nad kandydatura radnego Marka Klas do składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-11-29 15:28:24 dodanie dokumentu
22. Głosowanie nad kandydatura radnego Artura Wensierskiego do składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2019-11-29 15:27:33 dodanie dokumentu