Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WNIOSEK DO PROJEKTU STUDIUM Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:16:52 dodanie dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:15:29 edycja dokumentu
UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:15:11 usunięcie załacznika
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:15:00 edycja dokumentu
WNIOSEK DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:14:42 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:14:16 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:13:50 usunięcie załacznika
WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:13:35 edycja dokumentu
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE/ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:13:08 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:12:47 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:12:27 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WYPISU / WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:12:13 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:11:58 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:11:42 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:11:37 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Piotr Czerwiński 2020-08-12 15:11:22 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2020-08-12 09:49:47 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2020-08-12 09:49:15 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2020-08-12 09:46:08 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:35:37 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:35:15 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:34:52 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:34:31 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:34:05 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-12 07:33:35 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:36:29 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:34:53 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:34:31 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:33:52 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:33:31 dodanie dokumentu
Projekt mpzp Bieszkowice - II wyłożenie Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:32:55 dodanie dokumentu
Projket zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino Piotr Czerwiński 2020-08-11 15:32:10 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 7/95 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-07 15:30:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo dotyczące wydania decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: "Eksploatacja kruszywa (...) w Ustarbowie".e. Piotr Czerwiński 2020-08-07 15:29:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Wejherowo dotyczące wydania decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy 14 budynków w Górze. Piotr Czerwiński 2020-08-07 15:27:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego w sprawie odszkodowania w związku z rozbudową ul.Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem. Piotr Czerwiński 2020-08-07 08:45:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr 18/2020 z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 24 czerwca 2020 roku Piotr Czerwiński 2020-08-06 15:29:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-08-06 15:28:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji dot. rozbudowy ul.Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem. Piotr Czerwiński 2020-08-06 07:40:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 Piotr Czerwiński 2020-08-04 15:30:15 dodanie dokumentu