Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-10-23 08:41:07 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO TERMIN ZBIÓRKI: 27 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - konieczne wcześniejsze zgłoszenie! Piotr Czerwiński 2018-10-23 08:13:10 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO TERMIN ZBIÓRKI: 27 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - konieczne wcześniejsze zgłoszenie! Piotr Czerwiński 2018-10-23 08:12:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2018 roku Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:27:57 dodanie dokumentu
Uwaga zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:26:46 edycja dokumentu
Zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:26:33 edycja dokumentu
Zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:26:01 dodanie dokumentu
Uwaga zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:24:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół w Górze A1757). Piotr Czerwiński 2018-10-19 15:00:35 dodanie dokumentu
Powtórne zapytanie Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie. Zygmunt Hoeft 2018-10-18 15:31:40 edycja dokumentu
Protokół Nr 47/2018 z obrad XLVII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 10 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-18 14:50:06 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-10-18 14:47:06 edycja dokumentu
90. MPZP BOLSZEWO OS. ZA RZEKĄ - UCHWAŁA NR XLVI 535 2018 Z DNIA 29.08.2018 Piotr Czerwiński 2018-10-18 14:33:54 dodanie dokumentu
89. MPZP PĘTKOWICE - UCHWAŁA NR XLVI 535 2018 Z DNIA 29.08.2018 Piotr Czerwiński 2018-10-18 14:33:21 dodanie dokumentu
88. ZMIANA MPZP NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - UCHWAŁA NR XLVI 534 2018 Z DNIA 29.08.2018 Piotr Czerwiński 2018-10-18 14:31:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 140A/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. Piotr Czerwiński 2018-10-18 07:26:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 140A/2018 w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Wejherowo do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. Piotr Czerwiński 2018-10-18 07:26:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15kV - na terenie działek nr: 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-10-17 15:25:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 12-10-2018 r. złożony przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15kV - na terenie działek nr: 14/11, 14/13, 14/14 (ul. Limbowa) - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-10-17 15:24:08 dodanie dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu Małgorzata Witzon 2018-10-17 13:57:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 149/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-10-17 07:25:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 148/2018 w sprawie przyjęcia dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina "Przy granicy" w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-10-17 07:24:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 147/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-10-17 07:23:13 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-10-16 15:28:10 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie i przebudowie istniejącego gospodarstwa pstrągowego w Gościcinie pn. Hodowla Ryb Anna Kożyczkowska, w celu efektywnego wykorzystania zasobów wodnych oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii RAS?. Piotr Czerwiński 2018-10-16 07:28:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII/550/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-10-16 07:28:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLVII/549/2018 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Bolszewo. Piotr Czerwiński 2018-10-16 07:27:28 dodanie dokumentu
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Kamil Kamiński 2018-10-15 15:31:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 146/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/479/2018/RIGK z dnia 30.05.2018r. dla zadania pn.: "Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi". Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:33:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 145/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 137/2018 z dnia 24 wrzesnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umowa nr RZPiFZ/784/2018 - Zad. nr 2 -Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bolszewo, Góra, Orle, Gościcino, Gniewowo, Ustarbowo. Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:33:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 144/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/2018 z dnia 21 września 2018r. w sprawie powołonia Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/785/2018 - Zad. nr 1 - Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice, Gowino, Kąpino,Sopieszyno, Zbychowo. Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:32:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 143/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa remizy OSP w Orlu? Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:31:31 dodanie dokumentu
Komunikat o braku dostępu do wody dla miejscowości Bolszewo w dniu 16 i 18 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:29:28 dodanie dokumentu
Komunikat o braku dostępu do wody dla miejscowości Bolszewo w dniu 16 i 18 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-15 07:29:03 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej Małgorzata Witzon 2018-10-12 15:01:23 edycja dokumentu
Utwardzenie płytami IOMB ul. Źródlanej w Zbychowie Małgorzata Witzon 2018-10-12 14:18:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 w sprawie przetwarzania danych osobowych, pochodzących ze zbiorów danych Urzędu Gminy Wejherowo, nieobjętego zakresem upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-10-11 15:15:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 w sprawie przetwarzania danych osobowych, pochodzących ze zbiorów danych Urzędu Gminy Wejherowo, nieobjętego zakresem upoważnień do przetwarzania danych osobowych nadanych pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-10-11 15:15:15 usunięcie załacznika
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad (wraz ze zmianami) XLVIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-11 15:13:10 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad (wraz ze zmianami) XLVIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-11 15:12:21 dodanie dokumentu