Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 147/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia - ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na kanale rzeki Redy ul.Kanałowa i ul. Polna. Piotr Czerwiński 2019-10-14 07:32:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr 10/2019 z obrad X Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 4 września 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-10-11 15:09:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie wniosku z dnia 08.07.2019 r. (uzupełnionego dnia 26.07.2019 r. oraz skorygowanego dnia 31.07.2019 r. i dnia 01.08.2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn, dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej, na terenie działek nr 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126, 1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 - obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska); 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 - obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.7.2019 z dnia 11 października 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-10-11 15:08:20 dodanie dokumentu
Zakup wyposażenia dla domu sołeckiego w Kąpinie i Gniewowie Małgorzata Witzon 2019-10-11 14:09:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Doroty Kołodziejskiej składane na początek kadencji Piotr Czerwiński 2019-10-11 07:32:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze Katarzyny Lessnau składana na zakończenie kadencji. Piotr Czerwiński 2019-10-11 07:30:42 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 72 obręb Kniewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-10-11 07:22:14 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 72 obręb Kniewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-10-11 07:21:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-10-10 08:30:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo w Gminie Wejherowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2019-10-10 08:30:37 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XI sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. Piotr Czerwiński 2019-10-10 08:29:50 dodanie dokumentu
Plan polowań koła KŁ Jeleń Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:25:55 dodanie dokumentu
Plan polowań koła WKŁ 326 Łoś Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:25:23 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo - obszar pomiędzy Strażacka i rzeką BolszewkąGowino. Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:24:33 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo - Bolszewo-ParkGowino. Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:23:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 146/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok. Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:22:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII 77 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2019-10-09 15:22:01 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I Nr 83/82/2019 z 08.10.2019 w sprawie zmiany składu OKW nr 6 w Gościcinie w gminie Wejherowo Emilia Głogowska 2019-10-08 11:19:31 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I Nr 83/47/2019 z 03.10.2019 w sprawie zmiany składu OKW nr 1 w Bolszewie w gminie Wejherowo Emilia Głogowska 2019-10-08 11:19:01 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I Nr 83/47/2019 z 03.10.2019 w sprawie zmiany składu OKW nr 1 w Bolszewie w gminie Wejherowo Emilia Głogowska 2019-10-08 11:18:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w okręgu wyborczym nr 62 Emilia Głogowska 2019-10-07 17:03:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 Emilia Głogowska 2019-10-07 17:03:18 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO sektor II (na południe od DK nr 6) TERMIN ZBIÓRKI: 12 PAŹDZIERNIKA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości Piotr Czerwiński 2019-10-07 13:03:23 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO sektor II (na południe od DK nr 6) TERMIN ZBIÓRKI: 12 PAŹDZIERNIKA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości Piotr Czerwiński 2019-10-07 13:02:05 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO sektor II (na południe od DK nr 6) TERMIN ZBIÓRKI: 12 PAŹDZIERNIKA 2019 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. ?wystawek? sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości Piotr Czerwiński 2019-10-07 13:01:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydata na głównego księgowego w Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Gościcinie Piotr Czerwiński 2019-10-07 13:00:48 dodanie dokumentu
Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - etap 1 Joanna Adaszewska 2019-10-07 10:43:06 dodanie dokumentu
UWAGA!!! W ostatnim czasie pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2019-10-04 14:48:18 dodanie dokumentu
UWAGA!!! W ostatnim czasie pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2019-10-04 14:46:31 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2019-10-04 14:27:07 dodanie dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2019-10-03 12:55:33 dodanie dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - przykłady znaku X Emilia Głogowska 2019-10-03 10:03:43 edycja dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część II. 2 - ustalenie wyników Emilia Głogowska 2019-10-03 10:03:24 edycja dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część II. 1 - przeprowadzenie głosowania Emilia Głogowska 2019-10-03 10:03:07 edycja dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część I - szkolenie ogólne Emilia Głogowska 2019-10-03 10:02:56 edycja dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - przykłady znaku X Emilia Głogowska 2019-10-03 10:02:19 dodanie dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część II. 2 - ustalenie wyników Emilia Głogowska 2019-10-03 10:01:58 dodanie dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część II. 1 - przeprowadzenie głosowania Emilia Głogowska 2019-10-03 10:01:32 dodanie dokumentu
Prezentacja Sejm i Senat 2019 - część I - szkolenie ogólne Emilia Głogowska 2019-10-03 10:01:01 dodanie dokumentu
Informacja o składach OKW w gminie Wejherowo Emilia Głogowska 2019-10-03 09:56:10 edycja dokumentu