Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 7 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie odmowy rejestracji kandydata Jarosław Domarus 2018-09-24 12:21:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia Jarosław Domarus 2018-09-24 11:00:05 dodanie dokumentu
Wykonanie progów zwalniających oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Leśnej w Bolszewie i Szerokiej w Gościcinie Zygmunt Hoeft 2018-09-24 09:01:36 edycja dokumentu
Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35 Joanna Adaszewska 2018-09-21 12:44:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Jarosław Domarus 2018-09-21 11:39:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł" Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:31:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł" Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:31:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Usługa konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:29:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:28:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:27:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 127/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:27:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-21 07:25:43 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie budowy drogi 1442G Piotr Czerwiński 2018-09-20 15:31:25 dodanie dokumentu
uchwała nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia Jarosław Domarus 2018-09-20 15:23:58 dodanie dokumentu
uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia wad zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wezwania do ich usunięcia Jarosław Domarus 2018-09-20 15:23:09 dodanie dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-09-20 08:45:27 dodanie dokumentu
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie Joanna Adaszewska 2018-09-20 08:03:32 edycja dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz rowów płytami MEBA Joanna Adaszewska 2018-09-20 08:03:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 128/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:16:04 dodanie dokumentu
Wniosek lobbysty Artura Brylikowskiego w sprawie upraw konopi z 3.09.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:07:09 edycja dokumentu
Wniosek lobbysty Artura Brylikowskiego w sprawie upraw konopi z 3.09.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-09-19 15:06:23 dodanie dokumentu
Usługa konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-09-19 09:43:38 dodanie dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:24:14 edycja dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:23:54 edycja dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wejherowskiego Kamil Kamiński 2018-09-18 15:22:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 127/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do oddania w dzierżawę Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:36:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 126/2018 W sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: ?Budową budynku garażowego do przechowywania przewoźnego agregatu prądotwórczego dla zasilania rezerwowego dla ujęcia wody w Sopieszynie? na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:35:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 125/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-18 07:35:04 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-09-17 16:00:30 edycja dokumentu
Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. Piotr Czerwiński 2018-09-17 15:56:48 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-09-17 15:26:15 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wejherowo w wysokości 5.734.490,00 zł Małgorzata Witzon 2018-09-17 12:23:38 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:56:30 dodanie dokumentu
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:56:14 usunięcie dokument
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:55:33 edycja dokumentu
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:54:20 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:54:16 usunięcie załacznika
Komunikat GKW z dnia 12 września 2018 Kamil Kamiński 2018-09-14 10:53:15 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:44 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2018-09-14 07:26:32 edycja dokumentu