Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:10:46 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 Piotr Czerwiński 2020-01-21 15:10:08 dodanie dokumentu
Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:29:40 dodanie dokumentu
Informujemy, że został ogłoszony drugi nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:29:04 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek oznaczonych ewid. nr: 35/12, 35/14, 35/15 35/16 obr. Góra, usytuowanych we wsi Góra w gminie Wejherowo, przy ulicy Piaskowej. Piotr Czerwiński 2020-01-21 07:25:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2020-01-17 15:27:31 edycja dokumentu
Plan zamówień 2018 rok Małgorzata Witzon 2020-01-17 07:42:26 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:36:34 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:34:47 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-17 07:27:11 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:29:26 edycja dokumentu
108. ZMIANA MPZP BOLSZEWO PARK - UCHWAŁA NR XIII 151 2019 Z DNIA 27.11.2019 Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:26:41 dodanie dokumentu
107. ZMIANA MPZP ZBYCHOWO - UCHWAŁA NR XIII 150 2019 Z DNIA 27.11.2019 Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:26:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:25:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu wsi Zbychowo w gminie Wejherowo w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 036.KDW; A.9.MN,U; A.22.MN,ML,UT; A.50.MN,U; A.51.MN,U; A.56.R; A.62.MN,ML,UT,RM; B.2.MN,ML,UT; B.32.WS, B.35.R,RM; B.64.MN,ML wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2020-01-15 15:25:04 dodanie dokumentu
Plan zamówień 2020 rok Małgorzata Witzon 2020-01-15 10:33:16 edycja dokumentu
Plan zamówień 2020 rok Małgorzata Witzon 2020-01-15 10:33:01 usunięcie załacznika
Plan zamówień 2020 rok Małgorzata Witzon 2020-01-14 14:17:40 edycja dokumentu
Plan zamówień 2020 rok Małgorzata Witzon 2020-01-14 14:17:17 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 78 drzew z działki nr ewid. 12/26 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-14 07:36:38 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 76 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-14 07:36:07 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 79 drzew z działki nr ewid. 12/26 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-14 07:35:43 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 76 obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-14 07:35:03 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Piotr Czerwiński 2020-01-13 15:20:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Piotr Czerwiński 2020-01-13 15:20:08 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 06/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont muru oporowego w ciągu ulicy Osiedlowej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2020-01-13 15:19:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Wejherowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Piotr Czerwiński 2020-01-13 15:18:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji na realizację inwestycji Budowa drogi na odcinku ok. 255 m wraz z sieciami w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2020-01-13 15:18:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 30/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kadencję od 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2021 r Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:13:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 06/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Remont muru oporowego w ciągu ulicy Osiedlowej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:13:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:12:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:12:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania gminy Wejherowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:12:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2020 roku Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:12:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:11:32 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ?Góra V? na dz. nr ewid. 11/1 (część), 11/2-11/7, 11/8 (część), 11/9, 11/10 oraz 12/7-12/12 obręb Góra z przesiewaniem kruszywa w technologii ?na mokro? oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:07:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami dla przedsięwzięcia: instalacja przerobu tworzyw sztucznych w Górzej Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:07:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami dla przedsięwzięcia: instalacja przerobu tworzyw sztucznych w Górzej nr 202 na odcinku Gdynia-Chylonia-Słupsk". Piotr Czerwiński 2020-01-10 15:06:29 dodanie dokumentu
W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów: Nazwa banku: Bank Millennium SA Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335 Piotr Czerwiński 2020-01-10 11:26:21 dodanie dokumentu
W przypadku zgubienia/utraty konta indywidualnego możliwe jest dokonywanie wpłat na wyodrębniony rachunek bankowy, utworzony tylko dla opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów: Nazwa banku: Bank Millennium SA Numer konta: 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335 Piotr Czerwiński 2020-01-10 11:25:50 dodanie dokumentu