Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-12-06 07:30:49 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:37:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 201/2017 zmieniające Zarządzenie 56/2017 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą: Nowe Horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"( ...). Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:32:22 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:30:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/429/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:29:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/428/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:28:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/428/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:27:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/427/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:26:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/426/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:25:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/425/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:25:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/424/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:24:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/423/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:23:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/422/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-12-05 07:23:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów w Łężycach, Kąpinie, Gowinie, Nowym Dworze Wejherowskim. Piotr Czerwiński 2017-12-04 15:34:17 dodanie dokumentu
Pomóż sobie i innym - oznacz swój dom numerem! Piotr Czerwiński 2017-12-04 07:32:09 edycja dokumentu
Pomóż sobie i innym - oznacz swój dom numerem! Piotr Czerwiński 2017-12-04 07:29:23 edycja dokumentu
Pomóż sobie i innym - oznacz swój dom numerem! Piotr Czerwiński 2017-12-04 07:27:29 dodanie dokumentu
47. ZMIANA MPZP BIESZKOWICE CENTRUM - UCHWAŁA NR XII 128 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2017-12-01 15:14:23 edycja dokumentu
47. ZMIANA MPZP BIESZKOWICE CENTRUM - UCHWAŁA NR XII 128 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2017-12-01 15:14:21 usunięcie załacznika
47. ZMIANA MPZP BIESZKOWICE CENTRUM - UCHWAŁA NR XII 128 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2017-12-01 15:14:16 usunięcie załacznika
47. ZMIANA MPZP BIESZKOWICE CENTRUM - UCHWAŁA NR XII 128 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2017-12-01 15:13:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół w Górze). Piotr Czerwiński 2017-12-01 14:41:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z udzielonej dotacji na zakup kardiomonitoringu dla Szpitala w Wejherowie. Piotr Czerwiński 2017-12-01 14:36:30 dodanie dokumentu
[zmiana/roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina. Piotr Czerwiński 2017-12-01 14:06:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 200/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo, Piotr Czerwiński 2017-12-01 07:34:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 198/2017 o powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na zadanie pn.:"Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu "Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych". Piotr Czerwiński 2017-11-30 15:30:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 197/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-30 15:27:28 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-30 15:25:41 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-11-30 14:20:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku z dnia 12-10-2017 r. (uzupełnionego w dniu 17-10-2017 r.) złożonego przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.24.2017 z dn. 28-11-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-29 15:27:30 dodanie dokumentu
[roztrzygnięty] Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Piotr Czerwiński 2017-11-29 15:26:38 edycja dokumentu
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo ? realizacja inwestycji w trybie ?zaprojektuj i wybuduj? - w podziale na 3 części Joanna Adaszewska 2017-11-29 13:40:31 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb III kwartał 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-29 11:04:24 dodanie dokumentu
Zakup i dostarczenie płyt IOMB. Piotr Czerwiński 2017-11-29 07:29:06 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zakup i dostarczenie płyt IOMB. Piotr Czerwiński 2017-11-29 07:28:50 edycja dokumentu
[unieważnione] Zakup i dostarczenie płyt IOMB. Piotr Czerwiński 2017-11-29 07:28:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 196/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Piotr Czerwiński 2017-11-28 07:32:48 dodanie dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-28 07:31:06 edycja dokumentu
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-28 07:30:57 usunięcie załacznika
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-28 07:30:20 edycja dokumentu