Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 Zygmunt Hoeft 2018-02-16 12:38:40 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-16 10:04:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy drogi 1442G Piotr Czerwiński 2018-02-16 10:02:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz oświatowo - edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:37:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz lodowiska przy Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:37:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:36:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 w sprawie warunków korzystania, ustalenia cennika opłat za użytkowanie sali sportowej, sali lekcyjnej/korekcyjnej oraz podmiotów zwolnionych z opłat za użytkowanie sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:35:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:33:14 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:31:34 usunięcie dokument
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:31:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że że z wniosku z dnia 15-01-2018 r. złożonego przez firmę PROJEKTOWNIA Paweł Lewandowski, pełnomocnika inwestora Gminy Wejherowo, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej - na terenie części działek nr: 227 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.2.2018 z dn. 13-02-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-16 07:30:58 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-15 15:42:21 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego. Piotr Czerwiński 2018-02-15 15:40:55 edycja dokumentu
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-02-15 09:07:45 edycja dokumentu
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino Joanna Adaszewska 2018-02-15 07:42:29 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone Zygmunt Hoeft 2018-02-14 15:14:16 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-14 07:27:56 dodanie dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2018-02-13 14:15:36 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-13 14:02:09 edycja dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino) Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:33:17 edycja dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino) Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:32:47 dodanie dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:32:26 edycja dokumentu
Uwaga na kończący się termin składania wniosków o dofinansowanie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej (Gościcino, Bolszewo, Łężyce, Kąpino Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:28:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:27:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 323/109, 323/173, 323/384, 330, 322, 326/1, 325/22, 325/20, 325/18, 325/16, 325/12, 323/297, 323/295, 323/293, 323/291, 323/289, 323/287, 323/286, 323/85, 323/55, 323/399, 323/325, 323/349, 323/257, 323/5, 323/279, 323/278, 323/19, 323/283, 323/241 oraz części działek nr 336, 329, 331, 327/1, 610, 323/310, 323/52, 323/34, 323/243, 602, 624/2, 323/273, 323/43, 324, 626/7, 626/32 (ul. Grzybowa, ul. Nadrzeczna, ul. Podgórna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:26:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. (skorygowany w dniu 09-02-2018 r.) złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 323/109, 323/173, 323/384, 330, 322, 326/1, 325/22, 325/20, 325/18, 325/16, 325/12, 323/297, 323/295, 323/293, 323/291, 323/289, 323/287, 323/286, 323/85, 323/55, 323/399, 323/325, 323/349, 323/257, 323/5, 323/279, 323/278, 323/19, 323/283, 323/241 oraz części działek nr 336, 329, 331, 327/1, 610, 323/310, 323/52, 323/34, 323/243, 602, 624/2, 323/273, 323/43, 324, 626/7, 626/32 (ul. Grzybowa, ul. Nadrzeczna, ul. Podgórna, ul. Osiedlowa, ul. Słoneczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:25:51 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:25:07 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Gościcina w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-02-13 07:24:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew Zygmunt Hoeft 2018-02-12 14:41:56 edycja dokumentu
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino Joanna Adaszewska 2018-02-12 13:55:40 edycja dokumentu
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-02-12 13:41:38 edycja dokumentu
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-02-12 13:37:38 edycja dokumentu
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino Małgorzata Witzon 2018-02-12 13:37:28 edycja dokumentu
Komunikat PEWiK o jakości wody za II półrocze 2017 Piotr Czerwiński 2018-02-09 15:20:08 dodanie dokumentu
Komunikat PEWiK o jakości wody za II półrocze 2017 Piotr Czerwiński 2018-02-09 15:19:48 dodanie dokumentu
Komunikat PEWiK o jakości wody. za II półrocze 2017 Piotr Czerwiński 2018-02-09 15:19:09 dodanie dokumentu
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 Zygmunt Hoeft 2018-02-09 10:57:14 edycja dokumentu
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie Zygmunt Hoeft 2018-02-09 08:45:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie wartości gruntów nabytych z mocy prawa lub w drodze darowizny dla celów ustalenia wartości księgowej. Piotr Czerwiński 2018-02-08 14:51:26 dodanie dokumentu