Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 188/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Piotr Czerwiński 2017-11-17 10:25:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Piotr Czerwiński 2017-11-17 10:25:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 188/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Piotr Czerwiński 2017-11-16 15:27:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/993/2017 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego (...). Piotr Czerwiński 2017-11-16 15:26:00 dodanie dokumentu
[nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-11-16 15:23:00 edycja dokumentu
[nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-11-15 10:13:37 edycja dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Projekt budowy ulicy Pszenicznej i ulicy Jęczmiennej wraz z odwodnieniem w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-11-15 09:23:07 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:39:08 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:38:44 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:38:20 usunięcie załacznika
ZGŁOSZENIE ODBIORU SIECI*/ PRZYŁĄCZA* WODOCIĄGOWEGO Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:38:17 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:37:37 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:37:32 usunięcie załacznika
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:37:18 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:37:12 usunięcie załacznika
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:37:04 edycja dokumentu
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:36:59 usunięcie załacznika
WNIOSEK O ZAWARCIE/ ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:36:55 usunięcie załacznika
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:36:40 edycja dokumentu
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH przyłączenia budynku do zewnętrznej sieci wodociągowej / rozbudowy sieci wodociągowej. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:36:32 usunięcie załacznika
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:36:19 edycja dokumentu
WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:35:59 usunięcie załacznika
Ogłoszenie przetargów ustnych ograniczonych. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:34:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2017 z dn. 10-11-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:32:52 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 102 drzew z działek nr ewid.: 223/8, 224/1 i 366, obręb Sopieszyno, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:31:43 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami magazynowymi oraz rozbudowa budynku biurowego i hali produkcyjno-magazynowej na terenie zakładu GRUBA RECYKLING Sp. z o.o.?, na działce nr ewid. 704/37 obręb Gościcino, Gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:31:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 185/2017 w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo, Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:29:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 183/2015 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 159/2017 (...) na zadanie pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie". Piotr Czerwiński 2017-11-15 07:26:56 dodanie dokumentu
[zakończone, nieroztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:37:08 edycja dokumentu
[zakończone, nieroztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:36:29 dodanie dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Wykonanie budynku garażowego dla przewoźnego agregatu prądotwórczego. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:35:10 edycja dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci wodociągowej - Warszkowo rejon ul.Bukowej i Gościcino rejon ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:34:18 edycja dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci wodociągowej - Warszkowo rejon ul.Bukowej i Gościcino rejon ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-14 07:34:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.23.2017 z dn. 10-11-2017 r. Kamil Kamiński 2017-11-13 14:39:57 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej dla strefy rekreacyjnej na terenie Gminy Wejherowo" Maja Mielewczyk 2017-11-13 13:04:08 dodanie dokumentu
[roztrzygnięty] Nabór na stanowisko urzędnicze ds. promocji i komunikacji społecznej Kamil Kamiński 2017-11-09 14:47:27 dodanie dokumentu
(ZAKOŃCZONE) zapytanie powtórne_Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-09 14:39:25 edycja dokumentu
(POWTÓRKA) Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpinie Małgorzata Witzon 2017-11-07 14:34:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie, w rejonie ulicy Wąskiej. Piotr Czerwiński 2017-11-07 11:02:37 dodanie dokumentu