Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-04-13 14:16:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-04-13 14:16:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 05-03-2018 r. złożonego przez Pana Marcina Buczko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-04-13 14:09:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 05-03-2018 r. złożonego przez Pana Marcina Buczko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-04-13 14:09:08 dodanie dokumentu
Budowa odcinka kanalizacji w ul. Wąskiej w Gościcinie Małgorzata Witzon 2018-04-13 08:36:41 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Małgorzata Witzon 2018-04-12 13:58:24 edycja dokumentu
Organizacja i prowadzenie Sezonowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-04-12 12:44:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie z wniosku Spółki Eko Dolina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa kwatery składowej B3 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 5/1, 6/1, 7/62, 7/44, 177/2 w Łężycach (...). Piotr Czerwiński 2018-04-11 15:36:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-11 15:30:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.12.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-04-11 15:30:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 23-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 05-04-2018 r.) złożony przez ENERGA OŚWIETLENE SP. Z O.O., działającą przez pełnomocnika Pana Marcina Górskiego, Biuro Projektów VOLT S.C. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego - na terenie działek nr: 327, 328 oraz części działek nr 246/2, 246/3, 246/4, 249, 250, 251/2, 270/3, 270/4, 270/9, 271, 325, 326, 354 (ul. Gdańska) - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-11 15:30:18 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Małgorzata Witzon 2018-04-11 15:03:28 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni. Piotr Czerwiński 2018-04-10 15:34:21 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). Piotr Czerwiński 2018-04-10 15:33:55 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). Piotr Czerwiński 2018-04-10 15:33:05 edycja dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni (uwaga zmiana komunikatu). Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:53:04 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że rozpoczęła się kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Kąpinie - Przewidujemy, że zakłócenia mogą występować przez okres maksymalnie 4 tygodni. Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:52:45 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:51:16 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:50:54 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, SOPIESZYNO, RESZKI, ZBYCHOWO - UWAGA jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-09 15:50:22 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:36:35 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:33:13 edycja dokumentu
83.MPZP GÓRA - UCHWAŁA NR XXXVIII 454 2018 Z DNIA 21.02.2018 Piotr Czerwiński 2018-04-09 07:28:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwna, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.9.2018 z dn. 05-04-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-06 15:11:47 dodanie dokumentu
Budowa węzła integracyjnego Gościcino wraz z trasami dojazdowymi Zygmunt Hoeft 2018-04-06 11:21:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/2018 w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:02:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego. Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:01:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-04-05 15:00:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu ? Piękna Wieś 2018 ? Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:59:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37/2018 w sprawie ustalenia regulaminu gminnej edycji konkursu ?Piękna Wieś? w 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:59:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie dot. masy poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, w tym osiągniętych poziomach za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:56:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:54:25 dodanie dokumentu
Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Majówka na ludowo" - Koło Gospodyń Wiejskich Piotr Czerwiński 2018-04-05 14:53:21 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 08:01:29 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 07:32:50 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców Kąpina w sprawie kanalizacji sanitarnej Piotr Czerwiński 2018-04-03 07:32:30 dodanie dokumentu
Powtórzenie zapytania_Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-03-30 12:01:01 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 2 kwietnia br. dzień wolny od pracy (Poniedziałek Wielkanocny) w dniach od 3 kwietnia do 7 kwietnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Kamil Kamiński 2018-03-30 11:39:38 edycja dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Informujemy, że z uwagi na przypadający w dniu 2 kwietnia br. dzień wolny od pracy (Poniedziałek Wielkanocny) w dniach od 3 kwietnia do 7 kwietnia br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Kamil Kamiński 2018-03-30 11:39:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową Kamil Kamiński 2018-03-30 10:29:15 usunięcie dokument