Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew Zygmunt Hoeft 2018-02-08 10:08:49 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-02-08 07:27:54 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-02-07 09:25:35 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-02-07 07:38:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie zmiany "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-02-07 07:29:49 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Małgorzata Witzon 2018-02-06 10:17:04 edycja dokumentu
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 Małgorzata Witzon 2018-02-06 10:16:56 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew Małgorzata Witzon 2018-02-06 10:16:40 edycja dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Uproszczone Oferty Realizacji Zadania Publicznego "Wyjazdowe zajęcia sportowe i rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych" - SPON Barka Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:18:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zmianie terminu dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:04:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn 110 i dn63 - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161 oraz części działek nr 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:03:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Księżycowa, ul. Okrężna, ul. Zielona, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:03:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 601/17, 601/11, 601/5, 613/27, 613/31, 613/41, 613/30, 630/5, 627/8, 627/10, 396, 628, 627/9, 627/12, 403, 626/6, 626/22, 626/8 oraz części działek nr 602, 603/2, 323/239, 629/17, 398/3, 397, 626/7, 626/32, 324, 323/273 (ul. Szczęśliwa, ul. Urocza, ul. Księżycowa, ul. Okrężna, ul. Zielona, ul. Kubusia Puchatka) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:01:53 dodanie dokumentu
Dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie części działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Ziemska) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami ? zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:01:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 26-01-2018 r. złożony przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie części działek nr: 341, 389/71, 389/87, 389/96, 389/112 (ul. Dworska, ul. Ziemska) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-05 14:00:00 dodanie dokumentu
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie Małgorzata Witzon 2018-02-05 11:05:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Małgorzata Witzon 2018-02-05 11:04:51 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Zygmunt Hoeft 2018-02-05 10:59:12 edycja dokumentu
Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1 - II przetarg Małgorzata Witzon 2018-02-05 09:20:27 dodanie dokumentu
Protokół Nr 37/2018 z obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 18 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-02-02 15:19:37 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:43:50 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:43:40 usunięcie załacznika
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:43:09 edycja dokumentu
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:43:00 usunięcie załacznika
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:42:29 edycja dokumentu
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:42:14 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:41:34 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:40:35 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentów planistycznych. Piotr Czerwiński 2018-02-02 14:40:19 usunięcie załacznika
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:04:37 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Rady Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:03:55 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego. Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:02:51 dodanie dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:02:20 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:01:44 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-01 15:01:26 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-02-01 14:57:26 dodanie dokumentu
[nierozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-02-01 14:54:10 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - plan "Przy granicy". Piotr Czerwiński 2018-02-01 14:53:12 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino - fragment planu "Przy granicy". Piotr Czerwiński 2018-02-01 14:52:29 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Zygmunt Hoeft 2018-02-01 14:40:40 edycja dokumentu