Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Dostarczenie i montaż zestawu zabawowego na publiczny plac zabaw w miejscowości Gniewowo". Piotr Czerwiński 2017-11-06 15:01:56 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Czynności utrzymaniowe i eksploatacyjne wylotów kanalizacji deszczowej. Piotr Czerwiński 2017-11-06 15:01:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2017-11-03 08:15:49 dodanie dokumentu
(ZAKOŃCZONE) zapytanie powtórne_Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-03 07:44:15 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:31:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/421/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Kąpino i Bolszewo Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:30:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, z analizą stopnia skanalizowania i przyłączenia nieruchomości za 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:30:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2017 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, z analizą stopnia skanalizowania i przyłączenia nieruchomości za 2016 r. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:29:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/419/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:29:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/418/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:28:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/417/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Piotr Czerwiński 2017-11-03 07:27:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/416/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:30:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/415/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:29:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/414/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej we wsi Gowino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:29:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/412/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 290/4 i 290/5 Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:27:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/413/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:26:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/411/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2018 rok Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:26:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/410/2017 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2018-2020 ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących. Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:25:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/409/2017 w sprawie uchwalenia Programu Senioralnego dla Gminy Wejherowo na lata 2018-2020 Piotr Czerwiński 2017-11-02 15:25:09 dodanie dokumentu
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-02 15:01:46 edycja dokumentu
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-11-02 15:00:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:53:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:49:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 181/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo "Osiedle za rzeką" w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 180/2017 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra w Gminie Wejherowo, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:46:32 dodanie dokumentu
[zakończony - nierozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:22:18 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:21:37 edycja dokumentu
[roztrzygnięty] Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektroenergetycznych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-11-02 09:21:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/386/2017 - Budowa drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowegopołączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo odcinek III Gowino-Gościcino". Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:25:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 140/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:22:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 132/2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2018. Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:21:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że z wniosku złożonego w dniu w dniu 15-09-2017 r. (uzupełnionego w dniu 20-09-2017 r.) przez Pana Waldemara Muras, pełnomocnika Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie umocnień brzegowych - na terenie części działki nr: 610 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.22.2017 z dn. 30-10-2017 r. Piotr Czerwiński 2017-10-31 15:20:29 dodanie dokumentu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, uprzejmie informujemy, że w listopadzie zorganizowana zostanie dodatkowa zbiórka odpadów zielonych (szczegóły w informacji) Piotr Czerwiński 2017-10-31 10:49:24 edycja dokumentu
18 listopada zakończenie funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych w Bolszewie przy ul.Szkolnej 52 Piotr Czerwiński 2017-10-31 10:48:34 dodanie dokumentu
18 listopada zakończenie funkcjonowania Sezonowego Punktu Zbiórki Odpadów Zielonych Piotr Czerwiński 2017-10-31 10:47:56 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-10-31 10:45:25 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY GOŚCICINA, KĄPINA i ŁĘŻYC - Zawiadomienie o upływającym wkrótce terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2017-10-31 10:44:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:55:09 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:54:27 usunięcie załacznika