Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w dzierżawę sezonową Kamil Kamiński 2018-03-30 10:27:52 dodanie dokumentu
Budowa fragmentu odwodnienia ul. Świerkowej w Bolszewie Małgorzata Witzon 2018-03-29 16:39:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, iż sprawa RGP.6733.11.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:04:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 07-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 20-03-2018 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Pawła Kutego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn-0,4 kV - na terenie części działki nr: 322 (ul. Nadrzeczna) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:03:17 dodanie dokumentu
Ważny komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - kontrole osób utrzymujących trzodę chlewną. Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:02:21 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca Biuro Obsługi Klienta, kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne. Przepraszamy naszych Klientów za utrudnienia. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:01:12 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca Biuro Obsługi Klienta, kasa i Biuro Zarządu będą nieczynne. Przepraszamy naszych Klientów za utrudnienia. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o Piotr Czerwiński 2018-03-29 14:00:49 dodanie dokumentu
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2018-03-29 13:59:59 dodanie dokumentu
Roczny plan kontroli realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie Piotr Czerwiński 2018-03-29 13:59:36 dodanie dokumentu
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-03-29 12:14:02 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:17:11 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:43 edycja dokumentu
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:41 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:38 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:31 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:27 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:23 usunięcie załacznika
Obowiązujący wzór oświadczenia majątkowego. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:16:14 edycja dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:15:05 edycja dokumentu
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:14:20 usunięcie załacznika
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:14:15 usunięcie załacznika
Druk oświadczenia majątkowego i instrukcja wypełniania. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:14:11 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:12:50 dodanie dokumentu
Ważny komunikat Inspekcji Weterynaryjnej - . kontrole osób utrzymujących trzodę chlewną. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:11:36 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:05:52 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:05:02 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru ? tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl. Odpady wielkogabarytowe wystawione przed posesję, bez wcześniejszego zgłoszenia wywozu nie zostaną odebrane. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:04:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-01-2018 r., złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.7.2018 z dn. 27-03-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:02:37 dodanie dokumentu
że w sprawie z wniosku z dnia 26-01-2018 r. złożonego przez Pana Pawła Czylkowskiego reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HD PE dn63 na terenie działek nr 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36 oraz części działek nr 419/9, 324, 800/2, 801, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 810/31, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa, ul. Słoneczna, ul. Poprzeczna) położonych w miejscowości Gościcino, wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.7.2018.DC z dnia 26-03-2018 r. o podjęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Piotr Czerwiński 2018-03-28 15:01:51 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-03-28 14:59:29 dodanie dokumentu
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące zanieczyszczenia atmosfery w miejscowościach Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:53:11 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:50:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XL/484/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:49:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/483/2018 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2018 Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:48:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/482/2018 w sprawie podziału Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:48:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/481/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:46:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/480/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji w 2018 oraz 2019 roku Programu "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo oraz przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:45:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/479/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/437/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 grudnia 2017r. sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2018-03-27 15:43:44 dodanie dokumentu