Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 179/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru (...) "Rozbudowa ul.Jana Pawła II w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:35:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego nauczycieli. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:34:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 165/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:32:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru (...) "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie etap II". Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:32:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 161/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru ...) "Budowa ul.Sienkiewicza i części ul.Orzeszkowej w Bolszewie". Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:30:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 157/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:28:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 151/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:27:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 149/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:26:29 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 273/4, 273/12, 273/11, obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:25:48 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 7/32, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:25:14 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 drzew z działek nr ewid. 273/4, 273/12, 273/11, obręb Bieszkowice, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:24:51 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 7/32, obręb Łężyce, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-31 07:24:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-30 12:36:39 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-10-30 12:36:01 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Orlu" Piotr Czerwiński 2017-10-30 08:56:34 edycja dokumentu
(POWTÓRKA) Poprawa efektywnosci energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Wejherowo - realizacja inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj" Joanna Adaszewska 2017-10-27 15:32:42 dodanie dokumentu
(unieważnione) zapytanie_Zimowe utrzymanie dróg i chpdników na terenie Gminy Wejherowo z podziałem na 2 części Joanna Adaszewska 2017-10-27 15:08:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-10-27 14:52:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2017 roku. Piotr Czerwiński 2017-10-27 14:51:36 dodanie dokumentu
BEZPŁATNY SYSTEM POWIADAMIANIA DLA MIESZKAŃCÓW Piotr Czerwiński 2017-10-27 07:30:51 dodanie dokumentu
Dodatkowy termin zbiórki odpadów zielonych w listopadzie - szczegóły w informacji Piotr Czerwiński 2017-10-26 15:26:40 dodanie dokumentu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, uprzejmie informujemy, że w listopadzie zorganizowana zostanie dodatkowa zbiórka odpadów zielonych (szczegóły w informacji) Piotr Czerwiński 2017-10-26 15:25:35 dodanie dokumentu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, uprzejmie informujemy, że w listopadzie zorganizowana zostanie dodatkowa zbiórka odpadów zielonych (szczegóły w informacji) Piotr Czerwiński 2017-10-26 15:24:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/2017 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/918/2017 - Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach (...) Piotr Czerwiński 2017-10-26 15:22:35 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino pomiędzy linią kolejową a ulica Słoneczną Piotr Czerwiński 2017-10-26 15:20:33 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe (powtórka) Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu ?Nowe horyzonty - zachęcenie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych? Joanna Adaszewska 2017-10-26 10:13:38 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK Gminy Wejherowo Nataszy Sobczak KOREKTA Piotr Czerwiński 2017-10-26 09:06:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo Nataszy Sobczak za 2016 rok. wraz z KOREKTĄ Piotr Czerwiński 2017-10-26 08:34:50 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gościcinie Lucyny Wenta za 2016 rok wraz z korektą Piotr Czerwiński 2017-10-26 08:31:47 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Katarzyny Paczoska składane "na początek kadencji". Piotr Czerwiński 2017-10-26 08:30:02 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie - Katarzyny Paczoska składane "na koniec kadencji". Piotr Czerwiński 2017-10-26 08:28:09 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2017-10-26 07:37:20 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2017-10-26 07:35:41 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2017-10-26 07:31:51 edycja dokumentu
82.ZMIANA MPZP BOLSZEWO Os. ZA RZEKĄ - UCHAWŁA NR XXXIII 392 Z DNIA 06.09.2017 Piotr Czerwiński 2017-10-26 07:25:58 edycja dokumentu
82.ZMIANA MPZP BOLSZEWO Os. ZA RZEKĄ - UCHAWŁA NR XXXIII 392 Z DNIA 06.09.2017 Piotr Czerwiński 2017-10-26 07:24:44 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy Kąpina W związku z uszkodzeniem wodociągu w Kąpinie przez firmę zewnętrzną nastąpiła przerwa w zaopatrzeniu w wodę. Trwa usuwanie awarii. Dostawa wody przywrócona zostanie około godz. 17.30. Za utrudnienia przepraszamy. Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:29:48 dodanie dokumentu
Uwaga mieszkańcy Kąpina W związku z uszkodzeniem wodociągu w Kąpinie przez firmę zewnętrzną nastąpiła przerwa w zaopatrzeniu w wodę. Trwa usuwanie awarii. Dostawa wody przywrócona zostanie około godz. 17.30. Za utrudnienia przepraszamy. Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:29:20 dodanie dokumentu
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Wojciecha Damps, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:27:49 dodanie dokumentu
Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 12-10-2017 r. (uzupełniony w dniu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:27:21 dodanie dokumentu