Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3 Joanna Adaszewska 2018-02-01 10:34:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o korekcie wniosku dla inwestycji polegającej na budowie sieci gzowej średniego ciśnienia w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-02-01 07:38:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej w Zbychowie. Piotr Czerwiński 2018-02-01 07:36:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej w Zbychowie. Piotr Czerwiński 2018-02-01 07:35:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia wszczętego postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrotechnicznej linii SN-15kV i nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-02-01 07:34:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrotechnicznej linii SN-15kV i nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2018-02-01 07:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2017 w w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-31 15:27:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew Zygmunt Hoeft 2018-01-31 15:00:11 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Wycena nieruchomości w Orlu i Zbychowie, dla celów określenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. Piotr Czerwiński 2018-01-31 07:35:56 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 164/7 obręb Gowino, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-31 07:32:10 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 164/7 obręb Gowino, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-31 07:31:48 dodanie dokumentu
Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2018 Zygmunt Hoeft 2018-01-30 14:54:04 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Zygmunt Hoeft 2018-01-30 11:11:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe wycinka drzew Zygmunt Hoeft 2018-01-29 15:27:08 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:34:26 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:33:37 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:30:17 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:20:51 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:19:55 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:16:58 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:13:40 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:10:51 edycja dokumentu
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie utwardzenia drogi ziemnej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:08:30 edycja dokumentu
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie oświetlenia ulicy Koralowej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-01-29 14:08:21 edycja dokumentu
Komunikat Wójta Gminy Wejherowo dotyczący nowych regulacji w sprawie usuwania drzew Piotr Czerwiński 2018-01-29 13:31:25 edycja dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Piotr Czerwiński 2018-01-29 13:31:10 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie zgody na usunięcie drzewa. Piotr Czerwiński 2018-01-29 13:30:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby wychowanków w Przedszkolu Samorządowym na terenie Gminy Wejherowo w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-01-29 13:28:40 dodanie dokumentu
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino Joanna Adaszewska 2018-01-29 12:29:20 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce w Gminie Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-01-29 12:29:17 dodanie dokumentu
Budowa budynku garażowego w Sopieszynie Małgorzata Witzon 2018-01-29 12:26:01 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie nieruchomości z działki nr 2/24 w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-01-26 15:14:32 edycja dokumentu
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie oświetlenia ulicy Koralowej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-01-26 15:07:47 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie utwardzenia drogi ziemnej w Gościcinie Piotr Czerwiński 2018-01-26 15:07:03 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Wycena nieruchomości w Orlu i Zbychowie, dla celów określenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa. Piotr Czerwiński 2018-01-25 15:14:06 dodanie dokumentu
[zakończone] Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacje i naprawy urzadzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (stacja podnoszenia ciśnienia) , Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce. Piotr Czerwiński 2018-01-25 13:31:28 edycja dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP " Piotr Czerwiński 2018-01-25 07:32:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr 36/2017 z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 20 grudnia 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-01-25 07:29:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej do przeprowadzenia negocjacji, w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia Umowy nr ZZP/90/2017_RIS z dnia 07.02.2017 r. na ?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo na lata 2017-2019 r.? Sektor II (południowy), aneks nr 1 z dnia 31.10.2017 r. Piotr Czerwiński 2018-01-24 12:26:59 dodanie dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wydzielenie nieruchomości z działki nr 2/24 w Kąpinie. Piotr Czerwiński 2018-01-24 12:25:58 edycja dokumentu