Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:32:48 dodanie dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:30 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:25 usunięcie załacznika
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan styczeń 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-01-09 07:29:07 edycja dokumentu
Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-01-08 14:01:33 dodanie dokumentu
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:52:10 edycja dokumentu
[uwaga będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:51:54 edycja dokumentu
[uwaga będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:51:08 dodanie dokumentu
[uwaga - będą kontrole] Nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą grzywny do 10 000 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-08 12:50:31 dodanie dokumentu
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-08 11:03:06 dodanie dokumentu
Uwaga wstrzymanie dostawy wody na ul. Brzozowej, ul. Jagodowej, ul. Malinowej, ul. Jeżynowej, ul. Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej i ul. Gruntowej w Gościcinie w dniu 10 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-08 11:01:44 dodanie dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2018-01-05 15:32:30 edycja dokumentu
WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I Piotr Czerwiński 2018-01-05 15:31:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa ulicy Okrężnej w Bolszewie - etap 1? Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:24:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:23:51 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wynajem i serwis kabin sanitarnych. Piotr Czerwiński 2018-01-05 13:22:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Piotr Czerwiński 2018-01-05 09:09:04 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-05 07:29:37 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwór Wejherowski. Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:58:17 edycja dokumentu
[roztrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Wykonania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:57:42 edycja dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:56:18 edycja dokumentu
Zbiorczy harmonogram zbiórki odpadów, w tym budynków wielorodzinnych (dla całej gminy) Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:54:06 dodanie dokumentu
Zbiorczy harmonogram zbiórki odpadów, w tym budynki wielorodzinne (dla całej gminy) Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:53:19 edycja dokumentu
Zbiorczy harmonogram zbiórki odpadów, w tym budynki wielorodzinne (dla całej gminy) Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:52:32 dodanie dokumentu
UWAGA! Zbiórka choinek świątecznych! Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:50:52 dodanie dokumentu
UWAGA! Zbiórka choinek świątecznych! Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:50:26 dodanie dokumentu
UWAGA! Zbiórka choinek świątecznych! Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:49:57 dodanie dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego ""Zorganizowanie międzynarodowego turnieju karate w hali widowiskowo - sportowej w Bolszewie". Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:48:39 dodanie dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Wypoczynek zimowy w Jastrzębiej Górze". Piotr Czerwiński 2018-01-04 14:47:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3". Piotr Czerwiński 2018-01-04 13:56:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa ulicy Wodnej w Bolszewie - etap 3". Piotr Czerwiński 2018-01-04 13:55:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2018 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wejherowo w 2018 roku Piotr Czerwiński 2018-01-04 13:54:27 dodanie dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Podstawienie i wywóz pojemników na odpady stałe zmieszane. Piotr Czerwiński 2018-01-04 08:06:52 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Usługi kominiarskie na obiektach gminnych. Piotr Czerwiński 2018-01-04 08:06:12 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 drzew z działek nr ewid.: 72 i 109/1 obręb Kniewo, 110 obręb Zamostne, 175 obręb Góra, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-04 07:31:57 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-04 07:31:33 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-04 07:31:11 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 15:03:03 edycja dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 15:02:35 dodanie dokumentu
Informacja dot. odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:58:50 dodanie dokumentu