Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe_Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-08-07 10:05:45 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino Małgorzata Witzon 2018-08-07 09:41:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wejherowo do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem Kamil Kamiński 2018-08-07 08:00:22 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz Kamil Kamiński 2018-08-07 07:59:57 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z prze3prowadeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieuchomości, oznaczonej jako działka nr 670, położonej w Kąpinie Kamil Kamiński 2018-08-07 07:59:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Wejherowo do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem Kamil Kamiński 2018-08-07 07:58:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 w sprawie sprzedaży autobusu marki Jelcz Kamil Kamiński 2018-08-07 07:57:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 104/2018 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z prze3prowadeniem przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieuchomości, oznaczonej jako działka nr 670, położonej w Kąpinie Kamil Kamiński 2018-08-07 07:53:12 dodanie dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino Małgorzata Witzon 2018-08-06 09:00:56 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-08-06 08:56:06 edycja dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino Małgorzata Witzon 2018-08-03 12:52:24 edycja dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino Małgorzata Witzon 2018-08-02 13:09:59 edycja dokumentu
Dostawa i montaż zestawów komputerowych w SP Gowino Małgorzata Witzon 2018-08-02 13:09:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kamil Kamiński 2018-08-02 09:19:35 dodanie dokumentu
Budowa altany w miejscowości Gniewowo Małgorzata Witzon 2018-08-01 13:03:16 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem" Zygmunt Hoeft 2018-08-01 11:21:05 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-08-01 09:17:11 edycja dokumentu
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w podziale na części Joanna Adaszewska 2018-08-01 07:58:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie, - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-07-31 13:04:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 25-07-2018 r. (skorygowany w dniu 27-07-2018 r., uzupełniony w dniu 30-07-2018 r.) złożony przez Pana Macieja Paluszka reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 43, 81/5, 86/8, 86/26, 88/4, 86/25, 82/16, 88/3, 94/16, 146/11, 146/26, 150/9, 150/14, 146/16, 88/20, 86/33, 146/17, 150/17, 157/5, 161, 48/3 oraz części działek nr 45, 44/2, 41/5, 41/4, 44/1, 81/7, 81/3, 86/24, 82/20, 48/4, 133, 146/12, 95/5, 150/11, 153/16 (ul. Wiejska, ul. Żytnia, ul. Owsiana, ul. Jęczmienna, ul. Pszeniczna, ul. Żniwa, ul. Torowa, ul. Cicha, ul. Dożynkowa, ul. Zbożowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-07-31 12:54:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Kamil Kamiński 2018-07-31 12:43:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 25-07-2018 r. (skorygowany w dniu 27-07-2018 r., uzupełniony w dniu 30-07-2018 r.) złożony przez Pana Macieja Paluszka reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-07-31 12:41:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 25-07-2018 r. (skorygowany w dniu 27-07-2018 r., uzupełniony w dniu 30-07-2018 r.) złożony przez Pana Macieja Paluszka reprezentującego firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-07-31 12:39:22 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo Os. za rzeką Kamil Kamiński 2018-07-31 09:59:14 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-31 08:29:49 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:27:08 edycja dokumentu
Protokół Nr 45/2018 z obrad XLV Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 09 lipca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:26:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr 43/2018 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 20 czerwca 2018 r. Kamil Kamiński 2018-07-30 10:24:47 dodanie dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-07-27 13:14:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 WÓJTA GMINY WEJHEROWO z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Kamil Kamiński 2018-07-27 07:52:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 26-06-2018 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika retencyjnego wody wraz z rurociągami technologicznymi sieci wodociągowej przy stacji SUW - na terenie działki nr: 7/23 - w miejscowości: Łężyce w Gminie Wejherowo (ul. Fiołkowa) Kamil Kamiński 2018-07-26 08:47:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Kamil Kamiński 2018-07-26 08:45:38 dodanie dokumentu
Zakup projektorów krótkoogniskowych w ramach projektu "Nowe horyzonty-zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych" Joanna Adaszewska 2018-07-25 15:00:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Kamil Kamiński 2018-07-25 14:42:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na działce nr 35? Kamil Kamiński 2018-07-25 14:41:29 dodanie dokumentu
Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Zygmunt Hoeft 2018-07-24 11:54:35 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe opracowanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie wraz z mostem" Zygmunt Hoeft 2018-07-23 15:01:22 dodanie dokumentu
Wykonanie cięć korekcyjno-sanitarnych drzew oraz wycinki krzaków Joanna Adaszewska 2018-07-23 11:54:13 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych prowadzących do szkół, w ciągu ul. Głównej i Szkolnej w miejscowości Bolszewo Małgorzata Witzon 2018-07-23 08:22:42 edycja dokumentu
Oczyszczenie (odmulenie) i odtworzenie rowow oraz prace ziemne na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2018-07-23 07:56:54 dodanie dokumentu