Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
86. MPZP GOŚCICINO SŁONECZNA- UCHWAŁA NR XLI 495 2018 Z DNIA 18.04.2018 Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:30:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (do 11 lipca 2018 r. lub wyczerpania środków) Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:29:50 dodanie dokumentu
Dotyczy: naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 8 maja 2018 r. Wójt Gminy Wejherowo informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie został przedłużony do dnia 29.06.2018 r. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru. Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:28:30 dodanie dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan maj 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:27:21 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan maj 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:26:49 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo (stan maj 2018 r.). Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:26:41 usunięcie załacznika
[zakończony-rozstrzygnięty]= Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referenta. Piotr Czerwiński 2018-06-12 14:25:29 edycja dokumentu
85. MPZP I ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY- UCHWAŁA NR XLI 494 2018 Z DNIA 18.04.2018 Piotr Czerwiński 2018-06-11 15:27:17 dodanie dokumentu
84. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XLI 493 2018 Z DNIA 18.04.2018 Piotr Czerwiński 2018-06-11 15:26:40 dodanie dokumentu
Uwaga! W terenie będzie prowadzone badanie upraw rolnych. Piotr Czerwiński 2018-06-11 15:23:59 dodanie dokumentu
Szymon Tomasz Laga Piotr Czerwiński 2018-06-11 07:36:31 edycja dokumentu
Beata Ewa Nowicka Piotr Czerwiński 2018-06-11 07:32:36 edycja dokumentu
Józef Ryszard Pranga Piotr Czerwiński 2018-06-11 07:32:26 edycja dokumentu
Krzysztof Stefan Seroczyński Piotr Czerwiński 2018-06-08 07:31:45 edycja dokumentu
Janusz Gafka Piotr Czerwiński 2018-06-08 07:30:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu postępowania dowodowego w/s budowy gazociągu wysokiego ciśnienia. Piotr Czerwiński 2018-06-07 15:26:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o udostępnieniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (ważne dla właścicieli lasów prywatnych). Piotr Czerwiński 2018-06-07 15:25:04 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:32:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/513/2018 w sprawie wyrażenia opinii o dokonaniu podziału Powiatu Wejherowskiego na okręgi wyborcze Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:31:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/512/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Wejherowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:31:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/511/2018 w sprawie przyznania Statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:30:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/510/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za rok 2017 Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:29:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/509/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2017 rok Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:29:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/508/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:28:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/507/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:27:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/506/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:26:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/505/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:25:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/504/2018 w sprawie powierzenia ?EKO DOLINA? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach zadań własnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:24:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/503/2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:23:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/502/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uporządkowania nazewnictwa ulic we wsi Bolszewo. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:22:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/501/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:21:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/500/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:20:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/499/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Łężyce. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:20:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/498/2018 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Gowino. Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:18:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLII/497/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:17:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wystąpieniu do opinię w sprawie Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:16:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianie trybu zawiadamiania stron w postępowaniu dot. Rozbudowy drogi gminnej, ul.Szkolnej w m.Orle Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-06-07 07:14:57 dodanie dokumentu
Wojciech Bronisław Kuziel Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:37:54 edycja dokumentu
Krzysztof Wróblewski Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:37:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kąpinie, stanowiącej własność Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-06-05 07:24:45 dodanie dokumentu