Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:19:18 edycja dokumentu
93. MPZP NOWDY DWÓR WEJHEROWSKI BIESZKOWICE - UCHWAŁA NR XLVIII 556 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:47 dodanie dokumentu
92. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XLVIII 555 2018 Z DNIA 17.10.2018 Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:11:23 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2018-12-06 14:10:55 edycja dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:56:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 2/2018 z obrad I Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z imiennym wykazem głosowania w sprawie wynagrodzenia wójta Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:53:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:51:19 edycja dokumentu
Protokół Nr 1/2018 z obrad I Sesji Rady Gminy Wejherowo VIII Kadencji z dnia 22 listopada 2018 r. wraz z protokołem komisji skrutacyjnej i imiennym wykazem głosowania w sprawie składu ilościowego i osobowego do tej komisji Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:51:05 dodanie dokumentu
-----------------------------------------kadencja 2014-2018------------------------------------- Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:48:37 edycja dokumentu
-----------------------------------------kadencja 2014-2018------------------------------------- Piotr Czerwiński 2018-12-06 13:48:25 dodanie dokumentu
Z przyczyn organizacyjnych Urząd Gminy w Wejherowie w dniu 6 grudnia 2018 r. będzie czynny do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy. Piotr Czerwiński 2018-12-06 09:00:33 dodanie dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 15:07:35 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 15:06:24 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:38:44 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:35:56 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 10:33:03 edycja dokumentu
Rada Gminy Wejherowo kadencja 2018-2023 Piotr Czerwiński 2018-12-05 09:23:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFZ/1279/2018 z dnia 19.11.2018r. dla zadania pn.: "utwardzenie płytami IOMB ul. Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35". Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:28:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 167/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1/2018 z dnia 02.01.2018r. dla zadania pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 461/2 w Kąpinie, Gmina Wejherowo". Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:28:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 166/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr RZPiFE/1004/2018/RIS z dnia 02.10.2018r. dla zadania pn. ?Przebudowa ulicy Szerokiej w Kniewie na dz. nr 35 w zakresie części 1 obejmującej budowę sieci wodociągowej?. Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:26:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o braku otrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). Piotr Czerwiński 2018-12-05 07:19:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że w sprawie z wniosku z dnia 12-10-2018 r., złożonego przez Pana Łukasza Darmacha, reprezentującego Biuro Projektów El-pro Łukasz Darmach, pełnomocnika ?Łężyce? Sp. z o.o., wydano postanowienie Wójta Gminy Wejherowo nr RGP.6733.24.2018.DC z dnia 03-12-2018 r. o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, do czasu wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia ?Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczecin-Gdańsk, Etap VI Reszki-Wiczlino?. Piotr Czerwiński 2018-12-04 14:33:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy drogi gminnej (ul.Szkolna w Orlu). Piotr Czerwiński 2018-12-04 14:32:50 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że 24. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21 będą nieczynne. Ponadto 31. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa, będą czynne w godzinach 8.00-12.00. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2018-12-03 15:28:59 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że 24. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21 będą nieczynne. Ponadto 31. grudnia br. Biuro Obsługi Klienta i kasa, będą czynne w godzinach 8.00-12.00. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Piotr Czerwiński 2018-12-03 15:28:44 dodanie dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na zbieraniu, transporcie, utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego ? padłych zwierząt z terenu Gminy Wejherowo Zygmunt Hoeft 2018-11-30 13:12:02 dodanie dokumentu
Wykonywanie usługi polegającej na całodobowej opiece weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Wejherowo. Zygmunt Hoeft 2018-11-30 13:10:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kniewo Piotr Czerwiński 2018-11-30 08:52:19 dodanie dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:07:11 edycja dokumentu
Petycja nr OR.152.10.2018 w sprawie dokonania analizy wdrożenia procedur z pełnym użytkowaniem komunikacji elektronicznej Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:05:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-11-29 15:04:02 dodanie dokumentu
Wycinka drzew i krzaków, frezowanie pni na terenie Gminy Wejherowo - powtórzenie Małgorzata Witzon 2018-11-29 12:19:55 edycja dokumentu
Dokończenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Góra Małgorzata Witzon 2018-11-29 08:27:00 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:14:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 163/2018 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:14:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 162/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska podinspektora ds. budownictwa i zarządzania drogami w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:13:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 161/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds. windykacji podatkowej w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:12:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 160/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Wejherowo dla stanowiska inspektora ds.administracyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-11-28 15:12:20 dodanie dokumentu
Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego Piotr Czerwiński 2018-11-28 07:29:59 edycja dokumentu
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które z dniem 01.01.2018r. zgodnie z art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. ? Prawo wodne /Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm./ wygasły Piotr Czerwiński 2018-11-27 13:47:13 dodanie dokumentu