Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu Małgorzata Witzon 2018-10-04 12:17:21 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej Jarosław Domarus 2018-10-04 09:33:05 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na wójta Jarosław Domarus 2018-10-04 09:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-04 09:28:11 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie uchylenia uchwały o przyznaniu numerów listaom kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-04 09:26:36 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej Małgorzata Witzon 2018-10-04 08:27:02 edycja dokumentu
Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Joanna Adaszewska 2018-10-03 15:43:06 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo - ponowny przetarg Joanna Adaszewska 2018-10-03 15:36:28 dodanie dokumentu
Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB oraz wprowadzenie organizacji ruchu Małgorzata Witzon 2018-10-03 14:08:22 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Kamil Kamiński 2018-10-03 10:32:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników glosowania w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-10-03 09:31:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Wejherowo Kamil Kamiński 2018-10-03 09:28:04 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie z dnia 2.X.2018r w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-02 15:32:54 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszego referenta ds.administracji. Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:10:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia i mozliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej - ul.Szkolnej w Orlu . Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:09:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Gdańsk". Piotr Czerwiński 2018-10-02 14:06:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 138/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 02.08.2018 r. do 23.08.2018 r. Piotr Czerwiński 2018-10-02 07:31:10 dodanie dokumentu
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-10-01 16:35:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 137/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/784/2018 - zad. nr 2 -Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bolszewo ul. Słoneczna, Parkowa, Bukowa, Góra ul. Kaszubska, Piaskowa, Pomorska, Sosnowa, Orle ul. Okreżna, Gościcino ul. Szlachecka, Gniewowo ul. Cystersów, Ustarbowo ul. Brukowa, Letniskowa, Jeziorna, Leśna. Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:24:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 136/2018 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z: ?Rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kąpinie ? zadanie V na terenie Gminy Wejherowo? Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:23:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 135/2018 w sprawie powołonia Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru prac zwiazanych z Umową nr RZPiFZ/785/2018 - Zad. nr 1 - Budowa nowych punktów oswietlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo w miejscowościach: Bieszkowice ul. Brzozowa, nad Stawem, Podgórna, Gowino ul.Długa, Spacerowa, Zachodnia, Osiedlowa, Topolowa, Przyjaźni, Kąpino ul. Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Sopieszyno ul. Długa, Modrzewiowa, Świerkowa, Zbychowo ul. Krokusowa, Narcyzowa. Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:23:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 134/2018 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Wejherowo, a także określenia wzorów prowadzonego wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz oświadczeń, zaświadczeń i upoważnień wydawanych przy uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:21:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 133/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Interwencyjne odśnieżanie dróg, placów i chodników stanowiących własność Gminy Wejherowo" Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:21:12 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO ulice: Bursztynowa, Augustyna Guntera, Chłopska, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Gościnna, Granitowa, Gruntowa, Grzybowa, Handlowa, Jęczmienna, Klimka, Koralowa, Kosmiczna, Krótka, Letnia, Łubinowa, Mieczysława Gafki, Miodowa, Na Wzgórzu, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Owsiana, Platynowa, Podgórna, Pogodna, Polarna, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pszeniczna, Równa, Rumiankowa, Sielankowa, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Stroma, Szafirowa, Torowa, Wąska, Wichrowe Wzgórze, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa, Zielony Dwór, Źródlana, Żniwna, Żytnia Bajkowa, Błękitna, Bracka, Bukowa, Drzewiarza, Fabryczna, Fiołkowa, Gwiezdna, Hetmańska, Irysowa, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierza Grubby, Konwaliowa, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Lęborska ? numery nieparzyste, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Narcyzowa, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, Planetarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Robakowska, Satelitarna, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zielona, Ziemska, Żurawia, Żwirowa. TERMIN ZBIÓRKI: 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - po zgłoszeniu! Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:18:46 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO ulice: Bursztynowa, Augustyna Guntera, Chłopska, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Gościnna, Granitowa, Gruntowa, Grzybowa, Handlowa, Jęczmienna, Klimka, Koralowa, Kosmiczna, Krótka, Letnia, Łubinowa, Mieczysława Gafki, Miodowa, Na Wzgórzu, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Owsiana, Platynowa, Podgórna, Pogodna, Polarna, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pszeniczna, Równa, Rumiankowa, Sielankowa, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Stroma, Szafirowa, Torowa, Wąska, Wichrowe Wzgórze, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa, Zielony Dwór, Źródlana, Żniwna, Żytnia Bajkowa, Błękitna, Bracka, Bukowa, Drzewiarza, Fabryczna, Fiołkowa, Gwiezdna, Hetmańska, Irysowa, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierza Grubby, Konwaliowa, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Lęborska ? numery nieparzyste, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Narcyzowa, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, Planetarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Robakowska, Satelitarna, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zielona, Ziemska, Żurawia, Żwirowa. TERMIN ZBIÓRKI: 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - po zgłoszeniu! Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:18:25 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO ulice: Bursztynowa, Augustyna Guntera, Chłopska, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Gościnna, Granitowa, Gruntowa, Grzybowa, Handlowa, Jęczmienna, Klimka, Koralowa, Kosmiczna, Krótka, Letnia, Łubinowa, Mieczysława Gafki, Miodowa, Na Wzgórzu, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Owsiana, Platynowa, Podgórna, Pogodna, Polarna, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pszeniczna, Równa, Rumiankowa, Sielankowa, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Stroma, Szafirowa, Torowa, Wąska, Wichrowe Wzgórze, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa, Zielony Dwór, Źródlana, Żniwna, Żytnia Bajkowa, Błękitna, Bracka, Bukowa, Drzewiarza, Fabryczna, Fiołkowa, Gwiezdna, Hetmańska, Irysowa, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierza Grubby, Konwaliowa, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Lęborska ? numery nieparzyste, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Narcyzowa, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, Planetarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Robakowska, Satelitarna, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zielona, Ziemska, Żurawia, Żwirowa. TERMIN ZBIÓRKI: 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - po zgłoszeniu! Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:18:12 edycja dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO ulice: Bursztynowa, Augustyna Guntera, Chłopska, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Gościnna, Granitowa, Gruntowa, Grzybowa, Handlowa, Jęczmienna, Klimka, Koralowa, Kosmiczna, Krótka, Letnia, Łubinowa, Mieczysława Gafki, Miodowa, Na Wzgórzu, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Owsiana, Platynowa, Podgórna, Pogodna, Polarna, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pszeniczna, Równa, Rumiankowa, Sielankowa, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Stroma, Szafirowa, Torowa, Wąska, Wichrowe Wzgórze, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa, Zielony Dwór, Źródlana, Żniwna, Żytnia Bajkowa, Błękitna, Bracka, Bukowa, Drzewiarza, Fabryczna, Fiołkowa, Gwiezdna, Hetmańska, Irysowa, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierza Grubby, Konwaliowa, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Lęborska ? numery nieparzyste, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Narcyzowa, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, Planetarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Robakowska, Satelitarna, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zielona, Ziemska, Żurawia, Żwirowa. TERMIN ZBIÓRKI: 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - po zgłoszeniu! Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:17:48 dodanie dokumentu
Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: BIESZKOWICE, ŁĘŻYCE, GOŚCICINO ulice: Bursztynowa, Augustyna Guntera, Chłopska, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Gościnna, Granitowa, Gruntowa, Grzybowa, Handlowa, Jęczmienna, Klimka, Koralowa, Kosmiczna, Krótka, Letnia, Łubinowa, Mieczysława Gafki, Miodowa, Na Wzgórzu, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Owsiana, Platynowa, Podgórna, Pogodna, Polarna, Polna, Prosta, Przemysłowa, Pszeniczna, Równa, Rumiankowa, Sielankowa, Siewna, Słoneczna, Spokojna, Srebrna, Stroma, Szafirowa, Torowa, Wąska, Wichrowe Wzgórze, Wiejska, Wiosenna, Wójta Edwarda Łakomego, Zbożowa, Zielony Dwór, Źródlana, Żniwna, Żytnia Bajkowa, Błękitna, Bracka, Bukowa, Drzewiarza, Fabryczna, Fiołkowa, Gwiezdna, Hetmańska, Irysowa, Jagiellońska, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jodłowa, Kasztelańska, Kazimierza Grubby, Konwaliowa, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Kwiatowa, Lazurowa, Lęborska ? numery nieparzyste, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Narcyzowa, Orbitalna, Orzechowa, Piękna, Planetarna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Robakowska, Satelitarna, Stokrotek, Stolarska, Strażacka, Szczęśliwa, Szlachecka, Świerkowa, Turkusowa, Urocza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zaciszna, Zielona, Ziemska, Żurawia, Żwirowa. TERMIN ZBIÓRKI: 6 PAŹDZIERNIKA 2018 R. - po zgłoszeniu! Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:17:02 dodanie dokumentu
Komunikat Wójta Gminy Wejherowo o terminie i miejscu udostępniania spisu wyborców. Piotr Czerwiński 2018-10-01 16:16:17 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej Małgorzata Witzon 2018-10-01 13:44:38 edycja dokumentu
Uwaga w miejscowościach: Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Pradyż, Kniewo, Zamostne, Warszkowo i Gowino - Zaciszne Zalesie Piotr Czerwiński 2018-09-30 20:16:47 edycja dokumentu
UWAGA : Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Pradyż, Kniewo, Zamostne, Warszkowo i Gowino - Zaciszne Zalesie Piotr Czerwiński 2018-09-30 20:16:14 dodanie dokumentu
Uwaga w miejscowościach: Bolszewo, Gościcino, Orle, Góra-Pradyż, Kniewo, Zamostne, Warszkowo i Gowino - Zaciszne Zalesie Piotr Czerwiński 2018-09-30 20:14:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 419/20, 800/4, 323/228, 365/52, 382, 810/4, 801, 810/5, 383/43, 416/1, 395/1, 422/1, 810/21, 810/36, 810/31 oraz części działek nr 862, 1177/1, 1177/4, 1178, 1249/1, 1249/4, 1249/8, 419/9, 324, 800/2, 800/3, 420, 421/1, 341, 367, 365/53, 365/54, 365/50, 365/51, 417, 1254, 395/2, 397, 383/1 (ul. Miodowa, ul. Dworska, ul. Robakowska, ul. Kasztelańska, ul. Szlachecka, ul. Wrzosowa, ul. Łukowa) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-09-28 15:49:52 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych Jarosław Domarus 2018-09-28 15:31:06 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. komunalnych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Piotr Czerwiński 2018-09-28 12:19:44 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Chłopskiej, Kruczej, Żurawiej i Okrężnej w Bolszewie wraz z rozbudową sieci wodociągowej Małgorzata Witzon 2018-09-28 10:08:52 edycja dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wejherowo położonych w Bolszewie. Piotr Czerwiński 2018-09-28 07:24:57 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Wejherowie w sprawie zmiany siedziby Jarosław Domarus 2018-09-26 17:28:42 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. inżynierii środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Inżynierii Środowiska. Piotr Czerwiński 2018-09-26 15:38:48 dodanie dokumentu