Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się przez strony co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie rozpatrywanego przez tutejszy organ w postępowaniu wniosku złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Przemysław Górski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, - na terenie działek nr: 256, 255, 257, 247, 266 - w miejscowości: Gowino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-02-05 15:23:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej , odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami higieny osobistej pracownikom Urzędu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-02-05 07:28:28 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych ? Pani Olgi Reszke Piotr Czerwiński 2020-02-05 07:26:07 edycja dokumentu
[rozstrzygnięty/zakończony] Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: psychologa Piotr Czerwiński 2020-02-04 11:28:50 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo . Piotr Czerwiński 2020-02-03 16:20:51 edycja dokumentu
Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych na terenie Gminy Wejherowo . Piotr Czerwiński 2020-02-03 16:20:16 usunięcie załacznika
XV Sesja Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 stycznia 2020 Kamil Kamiński 2020-02-03 14:06:03 edycja dokumentu
XV Sesja Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 stycznia 2020 Kamil Kamiński 2020-02-03 14:05:04 dodanie dokumentu
2020 Kamil Kamiński 2020-02-03 14:04:35 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-02-03 07:29:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych na czas usprawiedliwionej nieobecności Inspektora Ochrony Danych ? Pani Olgi Reszke Piotr Czerwiński 2020-02-03 07:28:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/182/2020 w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo ? Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:59:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/181/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:58:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/180/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:57:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/179/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2019/2020 Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:56:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/178/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:55:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wejherowo nieruchomości położonej w Gościcinie stanowiącej własność Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:54:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/176/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:53:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/175/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:53:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/174/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:52:24 dodanie dokumentu
13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej ?Kaszubia? w Bolszewie Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:50:47 dodanie dokumentu
12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:50:19 dodanie dokumentu
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:49:27 dodanie dokumentu
10. Podjecie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:49:07 dodanie dokumentu
9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla fragmentu wsi Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:48:25 dodanie dokumentu
8. Uwaga nr 2 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo wniesiona do mpzp dla fragmentu wsi Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:35:51 dodanie dokumentu
7. Uwaga nr 1 nieuwzględniona przez Wójta Gminy Wejherowo wniesiona do mpzp dla fragmentu wsi Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:34:08 dodanie dokumentu
6. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:33:28 dodanie dokumentu
5. Podjecie uchwały w sprawie sprzedażny nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:33:03 dodanie dokumentu
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:32:35 edycja dokumentu
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:32:20 dodanie dokumentu
3. Podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:31:54 dodanie dokumentu
2. Przyjecie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:31:23 dodanie dokumentu
1. Zatwierdzenie porządku obrad sesji. Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:30:53 dodanie dokumentu
0. Sprawdzenie obecności Piotr Czerwiński 2020-01-31 12:30:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Piotr Czerwiński 2020-01-30 12:21:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-30 12:20:25 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gowino - Etap I" Piotr Czerwiński 2020-01-30 07:27:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2020-01-30 07:27:01 dodanie dokumentu
Transmisja na żywo Kamil Kamiński 2020-01-29 12:42:26 edycja dokumentu