Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 w sprawie ustalenia minimalnej wartości środków trwałych, do których stosuje się amortyzację dla celów bilansowych Piotr Czerwiński 2018-03-15 12:06:24 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XL sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-15 12:05:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2018 z obrad XXXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 27 lutego 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-15 12:02:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr 38/2018 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 21 lutego 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-15 12:01:32 dodanie dokumentu
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2018-03-15 11:30:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95 z dnia 23 lipca 2012 r., zmienione Zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo: nr 29/2013 z dnia 25 lutego 2013 r., nr 205/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., nr 37/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 157/2015 z dnia 2 września 2015 r., nr 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r., nr 27/2016 z dnia 17.02.2016 r., nr 142/2016 z dnia 12 października 2016 r., nr 23/2017 z dnia 2 lutego 2017 r., nr 58/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz nr 102/2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wejherowie. Piotr Czerwiński 2018-03-15 07:27:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wejherowo, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony. Piotr Czerwiński 2018-03-13 15:20:00 dodanie dokumentu
Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego "Kąpinówka po kaszubsku" - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kąpino Eco-Kąpino Piotr Czerwiński 2018-03-12 15:31:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Lębork". Piotr Czerwiński 2018-03-12 15:29:11 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. Piotr Czerwiński 2018-03-12 15:27:56 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Orle. Piotr Czerwiński 2018-03-12 15:27:22 dodanie dokumentu
Budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie - etap 1 fragment odwodnienia Małgorzata Witzon 2018-03-12 13:00:38 dodanie dokumentu
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - uwaga termin dla ulic w Gościcinie i Łężycach kończy się 19 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-12 07:34:00 dodanie dokumentu
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - uwaga termin dla ulic w Gościcinie i Łężycach kończy się 19 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-12 07:33:33 dodanie dokumentu
Aktualne terminy, do których można starać się o dofinansowanie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - uwaga termin dla ulic w Gościcinie i Łężycach kończy się 19 marca 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-12 07:32:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. Piotr Czerwiński 2018-03-12 07:30:14 dodanie dokumentu
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku biurowego Urzędu Gminy Wejherowo przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie Małgorzata Witzon 2018-03-09 08:10:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Kierownika Działu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Danuty Kamazy składane "na początek kadencji". Piotr Czerwiński 2018-03-08 15:32:27 dodanie dokumentu
Zawiadamienie, iż sprawa RGP.6733.10.2018.DC nie może zostać załatwiona w terminie. Piotr Czerwiński 2018-03-08 15:23:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 05-03-2018 r. złożony przez Pana Marcina Buczko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 194/22, 194/23, 194/24, 194/25, 194/26, 194/37, 194/42, 194/43, 194/44, 194/45, 194/46, 194/47, 194/48, 194/49, 194/50, 194/51 - w miejscowości: Bieszkowice w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-08 15:22:26 dodanie dokumentu
Obowiązek przyłączania się do kanalizacji dla mieszkańców Kąpina. Piotr Czerwiński 2018-03-08 15:21:08 dodanie dokumentu
Obowiązek przyłączenia się do kanalizacji mieszkańców Kąpina. Piotr Czerwiński 2018-03-08 15:20:12 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-03-07 12:54:12 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-03-07 12:53:26 dodanie dokumentu
Gmina Wejherowo zamierza uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. Piotr Czerwiński 2018-03-06 15:18:47 dodanie dokumentu
Gmina Wejherowo zamierza uruchomić dotacje z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła na paliwa stałe w sposób zapewniający obniżenie emisji. Piotr Czerwiński 2018-03-06 15:18:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 15-01-2018 r. (skorygowanego w dniu 18-01-2018 r., w dniu 24-01-2018 r. oraz w dniu 29-01-2018 r.) przez Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, działającą przez pełnomocnika Panią Mirosławę Szulc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działek nr: 1088/5, 1090/4, 1097/6, 1103, 1112, 1114/1, 1116/1, 1117/1, 1118/1, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1141, 1143, 1146/1, 1270, 1278/1, 1278/2, 1279 (ul. Konopnickiej, ul. Kopernika, ul. Sójkowa, ul. Wejherowska, ul. Majkowskiego, ul. Mickiewicza) - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.1.2018 z dn. 01-03-2018 r. Piotr Czerwiński 2018-03-05 15:18:33 dodanie dokumentu
Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO ( z Osadą Miga), GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 10 MARCA 2018 R. Piotr Czerwiński 2018-03-05 15:17:35 dodanie dokumentu
Zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO ( z Osadą Miga), GOWINO, PĘTKOWICE, USTARBOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 10 MARCA 2018 R. Piotr Czerwiński 2018-03-05 15:16:58 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V Joanna Adaszewska 2018-03-05 11:52:13 dodanie dokumentu
Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami. w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino. Piotr Czerwiński 2018-03-02 15:28:58 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nasadzenia drzew powtórzone Zygmunt Hoeft 2018-03-02 14:39:33 edycja dokumentu
Rejestr petycji składanych do Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:33:34 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:31:45 edycja dokumentu
Petycja dotycząca pojemników na odzież, wyznaczenia przejścia dla pieszych w Bolszewie w rejonie ulic Długiej, Morelowej i lustra w Bolszewie w rejonie ul.Wyszyńskiego wraz z odpowiedzią na tę petycję. Piotr Czerwiński 2018-03-02 07:31:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa w obszarze ul. Św. Huberta, Piastów, Jagiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zamostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Św. Huberta wraz z infrastrukturą towarzyszącą: wodociągową, gazową, energetyczną teletechniczną telekomunikacyjną oraz deszczową? Kamil Kamiński 2018-03-01 10:25:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kąpino ? zadanie III i V ?. Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:28:27 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 10 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:26:41 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z działki nr ewid. 10 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:26:18 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 52 drzew i 304 m2 krzewów z działki nr ewid. 155 obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-02-28 15:25:44 dodanie dokumentu