Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 576/31, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:24:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek z dnia 05-10-2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 17-10-2017 r.) złożony przez Pana Wojciecha Damps pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie działki nr: 830/1 oraz części działek nr 832, 831, 824, 829/8 - w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:24:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że że na wniosek złożony w dniu 12-10-2017 r. (uzupełniony w dniu 17-10-2017 r.) przez Pana Macieja Wiszniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MAWITECH, pełnomocnika wnioskodawcy Pana Dariusza Wieczorka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JANDA PANEL, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 136/1, 143, 148, 155 - w miejscowości: Pętkowice w Gminie Wejherowo . Piotr Czerwiński 2017-10-25 15:23:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 171/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:37:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani Flisaka w Bolszewie na kanale rzeki Redy Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:36:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani kajakowej w Bolszewie Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:34:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przystani kajakowej nad Jeziorem Orle Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:33:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa przenioski - stopnie wodne przed Jeziorem Orle na rzece Reda Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:32:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Budowa Zakładu Przetwórstwa Rolno - Spożywczego w Górze Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:30:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Eksploatacja kruszywa w Ustarbowie Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:28:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Realizacja stacji paliw w Łężycach Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:27:14 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działek nr ewid. 24/7 i 285/2, obręb Gniewowo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:24:06 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działek nr ewid. 24/7 i 285/2, obręb Gniewowo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-25 07:23:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, iż w dniu 19 października 2017 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-10-24 10:07:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie iż w dniu 19 października 2017 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: 30408 Bolszewo, na istniejącej wieży kościoła, na działce nr ewid. 256 obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-10-24 10:06:26 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie 30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo?. Piotr Czerwiński 2017-10-23 07:25:33 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 155, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-23 07:24:44 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 76/5, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-23 07:24:07 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 322/53, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-23 07:23:37 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 322/53, obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-23 07:23:08 dodanie dokumentu
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 25 października 2017 r. Kamil Kamiński 2017-10-19 11:26:04 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie odwodnienia ul. Leśnej w Orlu" Maja Mielewczyk 2017-10-19 09:34:50 dodanie dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Maja Mielewczyk 2017-10-19 09:31:58 edycja dokumentu
[unieważnione] Zapytanie ofertowe: Wykonanie odwodnienia fragmentu ulicy Leśnej w Orlu na terenie Gminy Wejherowo. Maja Mielewczyk 2017-10-19 09:30:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 177/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Kamil Kamiński 2017-10-18 08:05:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 16:07:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 13:30:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2017 Kamil Kamiński 2017-10-16 13:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 172/2017 Kamil Kamiński 2017-10-13 14:34:12 dodanie dokumentu
[nierozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Kamil Kamiński 2017-10-13 14:31:22 dodanie dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Zakładu Przetwórstwa Rolno ? Spożywczego ? Zakład Przetwórstwa Mięsnego na działce nr ewid. 177/5, obręb Góra, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:36:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:35:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:35:40 usunięcie załacznika
Obwieszczenie, że dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo niniejszym zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami ? zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:34:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że na wniosek złożony w dniu 10-10-2017 r. przez Pana Piotra Kwiatkowskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Łukasza Formelę, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej - na terenie działek nr: 69, 77, 76/20, 76/19 - w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2017-10-13 11:33:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr 33/2017 z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 6 września 2017 r. Piotr Czerwiński 2017-10-13 07:34:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2017 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej zbędnego majątku Gminy Wejherowo znajdującego się wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. Piotr Czerwiński 2017-10-13 07:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 158/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028. Piotr Czerwiński 2017-10-12 13:37:51 edycja dokumentu