Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzewa z działki nr ewid. 92/50 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:30:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu (budowa chodników, miejsc postojowych, obiektów małej architektury, pomników, masztów flagowych, wiaty przystankowej oraz infrastruktury technicznej) - na terenie działki nr: 303/2 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.21.2015 z dn.28-09-2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:56:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej - na terenie części działek nr: 7, 16/3, 34- w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2015 z dn.28-09-2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:54:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w Kniewie o chodnik. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:52:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w Kniewie o chodnik. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:52:18 dodanie dokumentu
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE Joanna Adaszewska 2015-09-29 13:48:47 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-09-29 11:52:20 dodanie dokumentu
Publicznie dostępne wykazy o środowisku i jego ochronie - dane ogólne. Piotr Czerwiński 2015-09-28 13:35:07 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt zbierania odpadów złomu na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 13/2 (obręb Gościcino), w miejscowości Gościcino pomiędzy ulicami Leśna i Lęborska?. Piotr Czerwiński 2015-09-28 13:34:27 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:13:26 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:11:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:11:25 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:38:08 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:37:22 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:36:44 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:36:08 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:34:34 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:33:56 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:30:29 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Piotr Czerwiński 2015-09-25 15:20:46 dodanie dokumentu
Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-09-25 13:08:22 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. - poszczególne sołectwa - budynki jednorodzinne i inne wielorodzinne. Piotr Czerwiński 2015-09-25 09:19:35 edycja dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. - poszczególne sołectwa - budynki jednorodzinne i inne wielorodzinne. Piotr Czerwiński 2015-09-25 09:19:20 usunięcie załacznika
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:33:57 dodanie dokumentu
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:33:03 dodanie dokumentu
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:31:46 dodanie dokumentu
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:31:16 dodanie dokumentu
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie Kamil Kamiński 2015-09-25 08:30:42 dodanie dokumentu
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:30:11 dodanie dokumentu
Dane adresowe Kamil Kamiński 2015-09-25 08:29:05 dodanie dokumentu
Z DNIEM 1 STYCZNIA 2017 r. GOK ZOSTAJE POLĄCZONY z BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ Kamil Kamiński 2015-09-25 08:28:36 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 128/39 obręb Góra, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-25 07:31:42 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 4/17 i 3/38 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-25 07:31:19 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 4/42, obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-25 07:30:47 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 17 drzew z działki nr ewid. 127/48, obręb Góra, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-25 07:30:21 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 20 drzew z działki nr ewid. 25/7, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-25 07:29:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dotyczące dofinansowania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Piotr Czerwiński 2015-09-24 14:37:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące dofinansowania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Piotr Czerwiński 2015-09-24 14:37:02 usunięcie załacznika
Ogłoszenie dotyczące dofinansowania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Piotr Czerwiński 2015-09-24 14:36:58 usunięcie załacznika
Ogłoszenie dotyczące dofinansowania do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Piotr Czerwiński 2015-09-24 14:36:26 edycja dokumentu