Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Piotr Czerwiński 2015-11-05 10:06:20 dodanie dokumentu
Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Piotr Czerwiński 2015-11-05 09:58:13 dodanie dokumentu
Wykaz planów miejscowych Piotr Czerwiński 2015-11-05 07:33:34 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 195/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Naprawy, konserwacje oraz przeglądy techniczne pojazdów będących własnością lub w użytkowaniu Gminy Wejherowo, jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo i Ochotniczych Straży Pożarnych". Piotr Czerwiński 2015-11-05 07:31:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 192/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-11-05 07:28:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 193/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-11-04 14:53:55 dodanie dokumentu
Spotkanie z mieszkańcami w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 1452G na odcinku od drogi krajowej nr 6 do Kochanowo. Piotr Czerwiński 2015-11-04 14:51:41 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA - Zawiadomienie o upływającym w dniu 9 listopada 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku w 2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-11-04 11:44:16 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo - [tekst nieaktualny] Piotr Czerwiński 2015-11-04 10:47:16 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo - [tekst nieaktualny] Piotr Czerwiński 2015-11-04 10:46:52 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo - tekst ujednolicony Piotr Czerwiński 2015-11-04 10:46:23 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (Stacja Podnoszenia Ciśnienia), Reszki, Pętkowice, Łężyce i Góra. Piotr Czerwiński 2015-11-03 15:16:57 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-11-03 15:08:56 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-11-03 12:19:01 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-11-03 12:18:46 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb za III kwartał 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-11-02 07:27:56 dodanie dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:38:48 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego:"Wykonywanie prac remontowo-eksploatacyjnych, polegających na konserwacji, bieżących naprawach oraz usuwaniu awarii sieci wodociągowej. (ogłoszenie w "starym" BIP-e) Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:33:08 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:30:42 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-30 14:28:10 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:43 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:22 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:45:11 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:48 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:45 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:37 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:44:12 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:43:53 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:43:27 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:42:09 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:41:37 usunięcie załacznika
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:40:58 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:31:17 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:29:16 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:24:45 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:23:26 edycja dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:22:48 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:16:06 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:15:04 edycja dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-30 13:14:02 edycja dokumentu