Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:20:44 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 191/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową nr ZZP/1199/2015 z dn. 28.08.2015 r. pn.:"Budowa kanalizacji deszczowej w Bolszewie w obrębie ul.Tęczowej - część II". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:15:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 184/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:15:04 usunięcie dokument
Uchwały XIII Sesji Rady Gminy Wejherowo spakowane jako .zip Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:13:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wejherowo do stowarzyszenia gmin p.n.:"Samorządowe Stowarzyszenie S6". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:07:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/131/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wejherowo do stowarzyszenia gmin p.n.:"Samorządowe Stowarzyszenie S6". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:07:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/130/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2028. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:06:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/129/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:06:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/128/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Wejherowo pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu związaną ze wspólnym przystąpieniem do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, celem wspólnej realizacji zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno -Kostkowo - Bolszewo na odcinku Bolszewo - Góra". Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:05:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/127/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo w roku 2016 do programu wieloletniego pod nazwą ?Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019? oraz w sprawie zawarcia umów partnerskich. Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:04:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/126/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie Piotr Czerwiński 2015-10-30 08:00:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/125/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:33:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/124/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Wejherowo w obrębie Bieszkowice. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:32:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/123/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino- Kolonia w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:31:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/122/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina ?Przy granicy? w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:30:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/121/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:29:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/121/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo ?Osiedle za rzeką? w Gminie Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:29:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/120/2015 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:29:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/119/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Gościcino i Góra Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:28:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/118/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowy Dwór Wejherowski Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:27:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/117/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sopieszyno Piotr Czerwiński 2015-10-30 07:26:56 dodanie dokumentu
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:50:17 dodanie dokumentu
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:49:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia - na terenie części działek nr: 255, 253/2, 251/1, 251/2 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:49:04 dodanie dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:47:01 dodanie dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:45:23 dodanie dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:43:26 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:41:51 usunięcie dokument
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:41:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo i GOPS Małgorzata Witzon 2015-10-29 12:21:43 dodanie dokumentu
Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:09:05 dodanie dokumentu
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:07:02 dodanie dokumentu
Materiały: wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Piotr Czerwiński 2015-10-29 12:05:24 usunięcie dokument
Materiały: wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Piotr Czerwiński 2015-10-29 11:50:05 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-29 07:30:03 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-29 07:28:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 185/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-28 15:19:28 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-28 13:32:51 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050,opracowanych w ramach projektu pn. "NORDA" Północny Biegun Wzrostu, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Piotr Czerwiński 2015-10-28 13:25:37 dodanie dokumentu