Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 166/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-02 15:10:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:15 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:06 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:31:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:12 dodanie dokumentu
ZBIORKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W BOLSZEWIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:27:22 edycja dokumentu
ZBIORKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W BOLSZEWIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:26:58 edycja dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOWINIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:26:22 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W ORLU Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:25:53 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOWINIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:24:44 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W ORLU Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:24:11 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:37:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:36:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gniewowie". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:02:09 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gniewowie". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:01:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze i wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-01 12:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-01 11:57:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-01 11:53:47 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:30:17 dodanie dokumentu
Wzór oświadczenia dla osób starajacych się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:29:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/116/2015 w sprawie udzielenia przez Gminę Wejherowo pomocy rzeczowej Powiatowi Wejherowskiemu dotyczącej wspólnej realizacji zadania publicznego pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440G w Kniewie" obejmującej budowę chodnika wzdłuż ulicy Wejherowskiej. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:27:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/115/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:26:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/114/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2028. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:21:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/113/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na okres kadencji w latach 2016 - 2019. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:20:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/112/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Wejherowo ze Stowarzyszenia ?Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka? z siedzibą we Władysławowie. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:19:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/111/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Wejherowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" z siedzibą w Szemudzie. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:18:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/110/2015 sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody. Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:17:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/109/2015 w sprawie uzgodnienia zakresu badań naukowych prowadzonych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody. Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:39:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/108/2015 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:32:47 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/107/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie w Kąpinie i Bieszkowicach Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:30:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/106/2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kniewie Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:28:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/105/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Gościcinie Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:24:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/104/2015 w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:22:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/103/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:21:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XII/102/2015 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-01 08:20:17 dodanie dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2015-10-01 07:40:30 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2015-10-01 07:37:19 edycja dokumentu
Informacje Piotr Czerwiński 2015-10-01 07:32:02 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 128/39 obręb Góra, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 15:27:12 dodanie dokumentu