Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
DODATKOWY KONTENER NA ODPADY ZIELONE W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-28 12:43:03 dodanie dokumentu
DODATKOWY KONTENER NA ODPADY ZIELONE W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-28 12:42:23 dodanie dokumentu
DODATKOWY KONTENER NA ODPADY ZIELONE W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-28 12:41:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2015 w sprawie zmiany składu komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usług pocztowych w o brocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Wejherowo oraz GOPS". Piotr Czerwiński 2015-10-28 07:30:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2015 w sprawie przeprowadzania rejonowego treningu systemu monitorowania zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-28 07:27:24 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-10-27 13:49:24 edycja dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 922 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-27 13:16:20 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Wejherowo, nie opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-27 13:11:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2015 w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-27 08:20:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/2015 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Piotr Czerwiński 2015-10-27 08:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 186/2015 w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z umową ZZP/1132/2015 z dn. 17.08.2015 r. pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w obrębie ul. Drzewiarza i ul.Południowej wraz z przepompownią ścieków Etap Ic". Piotr Czerwiński 2015-10-27 07:39:20 dodanie dokumentu
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Piotr Czerwiński 2015-10-26 09:56:13 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:24:20 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA - Zawiadomienie o upływającym w dniu 9 listopada 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku w 2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:23:55 dodanie dokumentu
SZANOWNI MIESZKAŃCY Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667) można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.11.2015 r.: Bolszewo: ul. Dąbrowskiej (posesje nr od 1 do 4 oraz nr 6), ul. Broniewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa (posesje nr od 1 do 10), ul. Długa na odcinku od ronda do ul. Nowej (z wyjątkiem posesji nr 6, 8, 10), ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Asnyka do ul. Dąbrowskiej, ul. Asnyka, ul. Reja, ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Reja do ul. Prusa, ul. Krasickiego (posesje nr od 1 do 7), ul. Polna na odcinku od ul. Długiej do ul. Krasickiego, ul. Akacjowa (posesje nr od 1 do 5). Informujemy, że po 09.11.2015 r. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:23:17 usunięcie dokument
SZANOWNI MIESZKAŃCY Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz. U. Woj. Pom. poz. 2667) można ubiegać się w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze zostało włączone. Sieci oddane do użytku, dla których termin ubiegania się o dofinansowanie upływa w dniu 09.11.2015 r.: Bolszewo: ul. Dąbrowskiej (posesje nr od 1 do 4 oraz nr 6), ul. Broniewskiego, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa (posesje nr od 1 do 10), ul. Długa na odcinku od ronda do ul. Nowej (z wyjątkiem posesji nr 6, 8, 10), ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Asnyka do ul. Dąbrowskiej, ul. Asnyka, ul. Reja, ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Reja do ul. Prusa, ul. Krasickiego (posesje nr od 1 do 7), ul. Polna na odcinku od ul. Długiej do ul. Krasickiego, ul. Akacjowa (posesje nr od 1 do 5). Informujemy, że po 09.11.2015 r. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania z budżetu Gminy na realizację obowiązku przyłączenia nieruchomości do ww. sieci kanalizacji sanitarnej. Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:23:10 dodanie dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA - Zawiadomienie o upływającym w dniu 9 listopada 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku w 2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:22:50 edycja dokumentu
UWAGA MIESZKAŃCY BOLSZEWA - Zawiadomienie o upływającym w dniu 9 listopada 2015 r. terminie składania kompletnych wniosków na dofinansowanie przyłączenia się do kanalizacji dla sieci oddanych do użytku w 2015 r. wraz z wykazem ulic. Piotr Czerwiński 2015-10-23 14:20:57 dodanie dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-10-23 07:30:40 edycja dokumentu
Informacje dotyczące segregowania odpadów Piotr Czerwiński 2015-10-22 07:40:21 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-22 07:29:24 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-22 07:27:48 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Poprawa bezpieczeństwa na DP Gdynia Koleczkowo w obrębie ul. Jeżynowej i Jarzębinowej w Łężycach". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:59:42 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne-trzecie). Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:59:18 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:59:07 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:58:51 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne). Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:58:33 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:58:19 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:57:50 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:57:27 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów na terenie Gminy Wejherowo". Kamil Kamiński 2015-10-21 13:22:32 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe pn.:"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:16:17 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-21 13:13:18 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt zbierania odpadów złomu na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 13/2 (obręb Gościcino), w miejscowości Gościcino pomiędzy ulicami Leśna i Lęborska?. Piotr Czerwiński 2015-10-21 07:31:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Zmianie technologii przerobu kopaliny pospolitej - piasku z metody suchej na linię przerobu na mokro z wykorzystaniem przesiewacza Powerscreen Chieftain 2100, zasilanego w wodę ze studni głębinowej zlokalizowanej poza ustanowionym obszarem górniczym?, na działkach oznaczonych numerami: 11/2-11/7, 11/9-11/10 oraz 12/7-12/12 obręb ewid. Góra, gm. Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-21 07:30:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr 12/2015 z obrad XII Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-20 13:09:16 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 4/17 i 3/38 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-20 09:17:51 usunięcie dokument
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 18 drzew z działek nr ewid. 4/17 i 3/38 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-20 09:17:46 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 4/42, obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-20 09:17:08 usunięcie dokument
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 6 drzew z działki nr ewid. 4/42, obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-20 09:17:02 dodanie dokumentu