Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z oświadczeniami i wzorem wniosku Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:46:45 usunięcie dokument
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:45:27 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:44:58 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:44:22 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 (...) Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:43:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:37:21 dodanie dokumentu
Wniosek o udzielenie informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Wejherowo, nie opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:33:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/2015 w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Wejherowo, nie opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:31:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie - Katarzyny Paczoska składane "na początek kadencji". Piotr Czerwiński 2015-09-30 14:27:16 dodanie dokumentu
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej (PPPR) Kamil Kamiński 2015-09-30 13:53:55 dodanie dokumentu
Wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF) Kamil Kamiński 2015-09-30 13:53:35 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne-trzecie). Piotr Czerwiński 2015-09-30 13:22:24 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wymiana systemu ogrzewania budynku dawnej szkoły w Gniewowie, ul.Spacerowa 2 (powtórne). Piotr Czerwiński 2015-09-30 13:17:13 edycja dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 1326/13 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:33:45 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 97/39 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:33:23 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 drzew z działki nr ewid. 84/58 obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:32:58 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 136/12 obręb Orle, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:32:34 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 612/64 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:32:13 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12drzew z działki nr ewid. 531/202 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:31:49 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 11 drzew i 46,5 m2 krzewów z działki nr ewid. 680/47 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:31:23 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1drzewa z działki nr ewid. 424/19 obręb Gościcino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:30:50 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 18 drzewa z działki nr ewid. 92/50 obręb Łężyce, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-30 07:30:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu (budowa chodników, miejsc postojowych, obiektów małej architektury, pomników, masztów flagowych, wiaty przystankowej oraz infrastruktury technicznej) - na terenie działki nr: 303/2 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.21.2015 z dn.28-09-2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:56:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej - na terenie części działek nr: 7, 16/3, 34- w miejscowości: Zbychowo w Gminie Wejherowo i wydano decyzję nr 6733.19.2015 z dn.28-09-2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:54:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w Kniewie o chodnik. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:52:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w Kniewie o chodnik. Piotr Czerwiński 2015-09-29 14:52:18 dodanie dokumentu
Modernizacja, rozbudowa oraz nadbudowa Ochotniczej Straży Pozarnej w Gościcinie - PONOWNE POSTĘPOWANIE Joanna Adaszewska 2015-09-29 13:48:47 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego_Świadczenie usług dostępu do Internetu wraz z dostawą i montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi 130 gospodarstw domowych z terenu Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-09-29 11:52:20 dodanie dokumentu
Publicznie dostępne wykazy o środowisku i jego ochronie - dane ogólne. Piotr Czerwiński 2015-09-28 13:35:07 edycja dokumentu
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Punkt zbierania odpadów złomu na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 13/2 (obręb Gościcino), w miejscowości Gościcino pomiędzy ulicami Leśna i Lęborska?. Piotr Czerwiński 2015-09-28 13:34:27 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:13:26 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:11:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wymiana 3 wiat autobusowych". Piotr Czerwiński 2015-09-28 12:11:25 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:38:08 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:37:22 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:36:44 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:36:08 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:34:34 edycja dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:33:56 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM Piotr Czerwiński 2015-09-28 07:30:29 dodanie dokumentu