Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-07 07:33:09 edycja dokumentu
50. MPZP GOŚCICINO LETNI DWÓR - UCHWAŁA NR XVI 189 2012 - Z DNIA 21.03.2012 Piotr Czerwiński 2016-01-07 07:30:51 dodanie dokumentu
49. MPZP GOŚCICINO KOLONIA - UCHWAŁA NR XVI 188 2012 - Z DNIA 21.03.2012 Piotr Czerwiński 2016-01-07 07:30:14 dodanie dokumentu
48. ZMIANA MPZP GOWINO NAD STAWAMI - UCHWAŁA NR XIII 146 2011 - Z DNIA 23.11.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-07 07:29:14 dodanie dokumentu
47. ZMIANA MPZP BIESZKOWICE CENTRUM - UCHWAŁA NR XII 128 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-07 07:28:27 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-05 15:26:57 edycja dokumentu
46. MPZP BOLSZEWO 'TRÓJKĄT' - UCHWAŁA NR XII 129 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-05 15:24:53 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Utrzymanie oznakowania pionowego dróg w Gminie Wejherowo w roku 2016". Piotr Czerwiński 2016-01-05 15:14:23 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Wycinka drzew w pasie ul.Jeziornej w Zbychowie". Piotr Czerwiński 2016-01-05 15:13:05 dodanie dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSA Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:26:45 edycja dokumentu
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY OD POSIADANIA PSA Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:26:23 dodanie dokumentu
Zbiórka DUŻYCH elektroodpadów bezpośrednio z domu. Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:16:25 edycja dokumentu
BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻEGO SPRZĘTU RTV i AGD Z DOMÓW Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:15:32 edycja dokumentu
UWAGA - ZMIANA DNI OTWARCIA Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie i Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Bolszewie za Wigilię i Sylwestra Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:14:38 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-05 14:01:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 207/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2010 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-01-05 12:41:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 222/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2016-01-05 12:35:04 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Wywóz odpadów komunalnych ze stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". Piotr Czerwiński 2016-01-05 12:33:10 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Nadzór technologiczny nad gminną infrastrukturą wodociągową" Piotr Czerwiński 2016-01-05 12:32:42 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-05 07:36:31 edycja dokumentu
45. MPZP NOWY DWÓR WEJHEROWSKI - UCHWAŁA XII 127 2011 - Z DNIA 28.09.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-05 07:35:50 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-05 07:35:09 edycja dokumentu
44. MPZP SOPIESZYNO WIEŚ - UCHWAŁA IX 88 2011 - Z DNIA 29.06.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-05 07:34:09 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:26:04 edycja dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:24:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:22:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:22:47 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:22:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie o konsultacjach dotyczących określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:18:34 dodanie dokumentu
Przykładowy wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia. Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:12:43 edycja dokumentu
Przykładowy wniosek dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia. Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:12:30 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:03:25 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:02:23 edycja dokumentu
43. ZMIANA MPZP KĄPINO - UCHWAŁA NR VII 70 2011 - Z DNIA 29.04.2011 Piotr Czerwiński 2016-01-04 15:00:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji polegającej na: 1. Rozbiórce linii napowietrznej nn 0,4 kV 2. Budowie linii kablowej nn 0,4 kV - na terenie działki nr: 264/19, 264/17, 267/1 - w miejscowości: Bolszewo w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:58:29 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa, rozbudowa i modernizacja stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr: 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 220 (obręb Warszkowo) w miejscowości Warszkowo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:57:24 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gościcino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:56:13 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gościcino w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:55:40 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Oczyszczanie osadnika, utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej na stacji zlewnej w Gościcinie przy ulicy Brzozowej". Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:53:42 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe;. "Administracja, konserwacja automatyki i monitoringu stacji zlewnej w Gościcinie przy ul.Brzozowej". Piotr Czerwiński 2016-01-04 14:53:09 edycja dokumentu