Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Wejherowo Joanna Adaszewska 2015-10-06 14:16:23 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Kamiński 2015-10-06 08:38:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminy Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kamil Kamiński 2015-10-06 08:37:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminy Wejherowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Kamil Kamiński 2015-10-06 08:35:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:08:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:07:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczy pracowników Urzędu Gminy w Wejherowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 15:00:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie wskazania do składów obwodowych komisji wyborczy pracowników Urzędu Gminy w Wejherowie i jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/2015 w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:57:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 14:55:34 dodanie dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:03:18 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:02:42 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:01:46 edycja dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-10-05 12:00:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Czerwiński 2015-10-05 11:37:50 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa ujęcia wody podziemnej o wydajności 54 m3/h na terenie zakładu produkcyjnego POLIPACK w Gościcinie?, na działce nr ewid. 704/42 obręb Gościcino, gm. Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-05 11:22:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że sporządzono i udostępniono spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 10:15:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie, że sporządzono i udostępniono spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-10-05 10:15:02 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-05 07:25:49 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOŚCICINIE Piotr Czerwiński 2015-10-05 07:25:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 166/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Piotr Czerwiński 2015-10-02 15:10:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:15 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:34:06 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony: Interwencyjne odśnieżanie dróg, chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo Małgorzata Witzon 2015-10-02 14:31:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postepowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej. Piotr Czerwiński 2015-10-02 14:06:12 dodanie dokumentu
ZBIORKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W BOLSZEWIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:27:22 edycja dokumentu
ZBIORKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W BOLSZEWIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:26:58 edycja dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOWINIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:26:22 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W ORLU Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:25:53 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W GOWINIE Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:24:44 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA CZYSTEGO GRUZU I OPON W ORLU Piotr Czerwiński 2015-10-02 07:24:11 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Cięcia pielęgnacyjne na drzewach oraz wycinka krzaków na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:37:47 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Brzozowej w Gościcinie na odcinku od Stacji zlewnej do wysokości posesji nr 32 przy ul.Brzozowej. Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:36:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gniewowie". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:02:09 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Podział nieruchomości w Gniewowie". Piotr Czerwiński 2015-10-01 14:01:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze i wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-01 12:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Interwencyjne odśnieżanie dróg i chodników i placów parkingowych na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-10-01 11:57:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/2015 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-10-01 11:53:47 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Piotr Czerwiński 2015-10-01 09:30:17 dodanie dokumentu