Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Wejherowo

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Problemy z odbiorem odpadów w części wsi Orle (okolice ul.Leśnej). Piotr Czerwiński 2016-03-01 14:10:23 dodanie dokumentu
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Piotr Czerwiński 2016-03-01 14:02:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-03-01 13:56:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenis postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla Orla, Paradyża (obręb Góra) oraz Bolszewa na obszarze ul.Św. Huberta, Piastów, Jegiellonów, Mieszków, Spokojnej oraz Zaomostnej na odcinku od ul. Spokojnej do ul.Św.Huberta". przetargu Piotr Czerwiński 2016-03-01 13:34:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2016-03-01 13:31:33 dodanie dokumentu
Sołectwa i liczba mieszkańców w Gminie Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:38:39 edycja dokumentu
Sołectwa i mieszkańcy Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:38:01 edycja dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:13:46 edycja dokumentu
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz ścieków. Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:13:39 usunięcie załacznika
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:13:05 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Piotr Czerwiński 2016-03-01 11:12:52 usunięcie załacznika
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Podział działki 77 w Gościcinie". Piotr Czerwiński 2016-03-01 10:06:32 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Odpiaszczanie jezdni i chodników dróg na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2016-03-01 10:05:52 edycja dokumentu
Protokół Nr 16/2015 z obrad XVI Sesji Rady Gminy Wejherowo VII Kadencji z dnia 27 stycznia 2016 r. Piotr Czerwiński 2016-03-01 09:15:06 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-03-01 07:36:44 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-03-01 07:36:18 usunięcie załacznika
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-03-01 07:36:12 usunięcie załacznika
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-03-01 07:36:03 usunięcie załacznika
[NABÓR ZAKOŃCZONY] Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-29 12:21:13 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania szlaku wodnego". Piotr Czerwiński 2016-02-26 15:33:30 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania szlaku wodnego". Piotr Czerwiński 2016-02-26 15:32:39 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE UWAGA ZMIANY - ZAPYTANIE PONOWNIE ZMODYFIKOWANE - ZMIANA TERMINU] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gowino, Gościcino, Gniewowo, Góra, Bieszkowice, Bolszewo i Orle. Piotr Czerwiński 2016-02-26 15:28:34 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania rozwiązaniami - plan Sopieszyno, ulice Długa, Sosnowa, Leśna. Piotr Czerwiński 2016-02-26 13:06:31 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. Piotr Czerwiński 2016-02-26 10:37:30 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. Piotr Czerwiński 2016-02-26 10:36:38 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. Piotr Czerwiński 2016-02-26 10:36:03 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] [UWAGA SPROSTOWANIE] Zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dróg na terenie Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2016-02-26 10:34:53 edycja dokumentu
[PO TERMINIE] [UWAGA SPROSTOWANIE] Zapytanie ofertowe:"Aktualizację kosztorysów dla inwestycji drogowych". Piotr Czerwiński 2016-02-26 10:34:28 edycja dokumentu
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:33:01 dodanie dokumentu
Sprawozdania Rb za 2015 r. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:32:07 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 63 drzew z działek nr ewid. 626/18, 626/19, 626/20, obręb Gościcino, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:28:20 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 12 drzew z działki nr ewid. 546, obręb Kąpino, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:27:44 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 9 drzew z działek nr ewid. 194 i 214, obręb Kąpino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:26:53 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 8 drzew z działki nr ewid. 39/5, obręb Warszkowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:26:29 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 20 drzew z działki nr ewid. 419/22 obręb Gościcino, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:26:04 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1572 drzew z działki nr ewid. 114 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:25:37 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1125 drzew z działki nr ewid. 78 obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:25:10 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 625/12 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:24:45 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 273/10 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2016-02-26 07:24:22 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe:"Oczyszczenie i odtworzenie rowów przy drogach w Gminie Wejherowo". Piotr Czerwiński 2016-02-25 15:08:55 dodanie dokumentu