Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XV/152/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2016 Piotr Czerwiński 2016-01-04 07:29:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/151/2015 w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo na lata 2016- 2020. Piotr Czerwiński 2016-01-04 07:28:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/150/2015 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2016-2017 - ?Pomoc rzeczowa dla potrzebujących?. Piotr Czerwiński 2016-01-04 07:27:44 dodanie dokumentu
[PO TERMINIE] Zapytanie ofertowe: "Organizacja oraz prowadzenie stacjonarnego i sezonowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-12-30 15:25:37 edycja dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-12-30 15:18:46 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-12-30 15:18:21 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-12-30 15:18:02 usunięcie dokument
Postanowienie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle wyłożonego w dniach 6.11.2015 r. - 27.11.2015 r. . Piotr Czerwiński 2015-12-30 15:17:13 dodanie dokumentu
42. MPZP GAZ DN 700 SOPIESZYNO - UCHWAŁA VI 56 2011 - Z DNIA 30.03.2011 Piotr Czerwiński 2015-12-30 14:34:43 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 14:32:48 edycja dokumentu
41. ZMIANA MPZP GOŚCICINO I BOLSZEWO 'DOLINA BOLSZEWKI' - UCHWAŁA NR V 43 2011 - Z DNIA 10.03.2011 Piotr Czerwiński 2015-12-30 14:31:33 dodanie dokumentu
zapytanie ofertowe_obsługa serwisowa samochodów osobowych Joanna Adaszewska 2015-12-30 11:43:58 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:32:37 edycja dokumentu
40. MPZP SOPIESZYNO WYBUDOWANIE- Z GAZOCIĄGIEM dn 200 - UCHWAŁA XLVI 496 2010 - Z DNIA 29.03.2010 Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:16:27 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:12:49 edycja dokumentu
39. MPZP BOLSZEWO 'OSIEDLE ZA RZEKĄ' - UCHWAŁA NR XLI 434 2010 - Z DNIA 29.03.2010 Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:11:22 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:08:59 edycja dokumentu
38. MPZP ORLE WSCHÓD - UCHWAŁA NR XXXIX 401 2009 - Z DNIA 22.12.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:07:51 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:04:42 edycja dokumentu
37. [NIE OBOWIĄZUJE] MPZP GÓRA PARADYŻ - UCHWAŁA Nr XXXIX 400 2009 - Z DNIA 22.12.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:03:42 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:02:46 edycja dokumentu
36. ZMIANA MPZP GOŚCICINO BOLSZEWO DOLINA BOLSZEWKI - UCHWAŁA NR XXXIX 399 2009 Z DNIA 12.22.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:01:44 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 11:00:39 edycja dokumentu
35. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XXXIX 398 2009 - Z DNIA 22.12.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:59:32 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:58:46 edycja dokumentu
34. MPZP ŁĘŻYCE 'EKO DOLINA' - UCHWAŁA NR XXXVII 370 2009 - Z DNIA 29.10.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:57:56 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:56:50 edycja dokumentu
33. MPZP BOLSZEWO DZIAŁKI NR 778 2, 778 1, 778 3, 779 1 - UCHWAŁA NR XXXII 322 2009 DNIA 30.06.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:55:49 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:54:59 edycja dokumentu
32. ZMIANA MPZP NOWY DWÓR -BIESZKOWICE UCHWAŁA NR XXXII 321 2009 Z DNIA 30.06.2009 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:53:57 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:53:14 edycja dokumentu
31. MPZP GOŚCICINO OKRĘŻNA UCHWAŁA NR XXXII 320 2009 ORAZ ZMIANA XLIII 533 2014 Z DNIA 10.09.2014 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:52:04 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:30:25 edycja dokumentu
30. ZMIANA MPZP GOŚCICINO PRZY GRANICY - UCHWAŁA NR XXVII 260 2008 - Z DNIA 29.12.2008 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:27:39 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:26:31 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:25:30 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:24:16 edycja dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:21:22 edycja dokumentu
29. MPZP GOŚCICINO ZA CMENTARZEM - UCHWAŁA NR XXIII 227 2008 - Z DNIA 29.12.2008 Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:20:23 dodanie dokumentu
WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO Piotr Czerwiński 2015-12-30 10:18:51 edycja dokumentu