Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 10 drzew z działki nr ewid. 84/71, obręb Gowino, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-17 14:07:45 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 112, obręb Pętkowice, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-17 14:06:46 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 171/41 obręb Zbychowo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-17 14:06:02 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z działki nr ewid. 25/7, obręb Sopieszyno, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-17 14:05:14 dodanie dokumentu
DOFINANSOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2015-09-17 13:59:36 edycja dokumentu
DOFINANSOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2015-09-17 13:57:54 edycja dokumentu
DOFINANSOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2015-09-17 13:54:13 edycja dokumentu
DOFINANSOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2015-09-17 13:52:17 edycja dokumentu
DOFINANSOWANIE NA PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Piotr Czerwiński 2015-09-17 13:49:47 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-09-17 09:40:40 dodanie dokumentu
W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-09-17 09:38:54 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Piotr Czerwiński 2015-09-17 09:38:18 usunięcie dokument
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:42:15 edycja dokumentu
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:40:44 usunięcie dokument
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:40:38 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:40:27 usunięcie załacznika
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:38:55 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo informuje o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:36:57 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: "Wykonanie projektów organizacji ruchu". Piotr Czerwiński 2015-09-17 07:31:47 dodanie dokumentu
Akcja Czysta Gmina - zbiórka gruzu i opon Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:17:19 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOŁU Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:14:17 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Wejherowo dla producentów rolnych z terenu Gminy Wejherowo poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak np. susza. Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:13:10 dodanie dokumentu
Porządek obrad XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 31 lipca 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:11:11 dodanie dokumentu
Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 23 września 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:10:21 dodanie dokumentu
Porządek obrad XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wejherowo w dniu 31 lipca 2015 r. Piotr Czerwiński 2015-09-16 15:09:14 usunięcie dokument
Rejestr podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:40:22 edycja dokumentu
Akcja Czysta Gmina - zbiórka gruzu i opon Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:38:46 edycja dokumentu
Akcja Czysta Gmina - zbiórka gruzu i opon Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:37:12 edycja dokumentu
Akcja Czysta Gmina - zbiórka gruzu i opon Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:13:51 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA POPIOŁU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:13:26 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:12:35 usunięcie dokument
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:12:31 usunięcie dokument
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:11:40 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:10:46 edycja dokumentu
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:09:51 edycja dokumentu
ZBIÓRKA POPIOLU Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:08:27 dodanie dokumentu
Akcja Czysta Gmina Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:05:27 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z działki nr ewid. 415/74 obręb Bolszewo, gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:02:37 dodanie dokumentu
Decyzja - zezwolenie na usunięcie 2 drzew z działki nr ewid. 23/21 obręb Bieszkowice, gmina Wejherowo. Piotr Czerwiński 2015-09-16 13:01:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Przebudowa budynku biurowo - usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo". Piotr Czerwiński 2015-09-16 12:58:45 dodanie dokumentu