Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 5 drzew z działki nr ewid. 108 obręb Kniewo, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-04 07:31:33 dodanie dokumentu
Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 drzew z działki nr ewid. 5, obręb Zamostne, Gmina Wejherowo Piotr Czerwiński 2018-01-04 07:31:11 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 15:03:03 edycja dokumentu
Harmonogramy odbioru odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 15:02:35 dodanie dokumentu
Informacja dot. odpadów Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:58:50 dodanie dokumentu
Harmonogramy - sektor II południowy Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:58:18 edycja dokumentu
Harmonogramy - sektor I północny Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:58:10 edycja dokumentu
Harmonogramy - sektor I północny Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:57:39 edycja dokumentu
Harmonogramy - sektor I północny Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:57:13 dodanie dokumentu
Harmonogramy - sektor II południowy Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:56:27 edycja dokumentu
Harmonogramy - sektor II południowy Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:56:06 edycja dokumentu
Harmonogramy - sektor II południowy Piotr Czerwiński 2018-01-03 14:55:42 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-02 15:26:35 dodanie dokumentu
Rejestr zgromadzeń 2017 r. Piotr Czerwiński 2018-01-02 15:26:08 edycja dokumentu
Informacje i telefony Piotr Czerwiński 2018-01-02 15:24:08 edycja dokumentu
Przerwa w dostawie wody w Łężycach w dniu 3 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-02 13:24:23 dodanie dokumentu
Przerwa w dostawie wody w Łężycach w dniu 3 stycznia 2018 r. Piotr Czerwiński 2018-01-02 13:23:44 dodanie dokumentu
UWAGA - właściciele lasów prywatnych - wykonywany jest plan urządzenia lasu. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:49:40 edycja dokumentu
UWAGA - właściciele lasów prywatnych - wykonywany jest plan urządzenia lasu. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:49:26 dodanie dokumentu
Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:48:05 dodanie dokumentu
Wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2018 roku. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:47:43 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:46:58 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:46:15 dodanie dokumentu
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:45:37 edycja dokumentu
Opłata od posiadania psa za 2018 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł. Piotr Czerwiński 2018-01-02 08:45:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 214/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Piotr Czerwiński 2017-12-29 13:32:22 dodanie dokumentu
[zakończony-rozstrzygnięty] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Referatu Gospodarki Przestrzennej Piotr Czerwiński 2017-12-29 13:31:27 edycja dokumentu
Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Choczewo poprzez modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej Joanna Adaszewska 2017-12-29 10:19:15 dodanie dokumentu
[odpowiedzi na pytania] Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacje i naprawy urzadzeń zainstalowanych w hydroforniach i stacjach uzdatniania wody w miejscowościach Kąpino, Sopieszyno, Sopieszyno SPC (stacja podnoszenia ciśnienia) , Reszki, Pętkowice, Góra i Łężyce. Piotr Czerwiński 2017-12-28 14:41:50 edycja dokumentu
[rozstrzygnięte] Zapytanie ofertowe: Całodobowa opieka weterynaryjna. Piotr Czerwiński 2017-12-27 14:07:24 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z opieką w schronisku. Piotr Czerwiński 2017-12-27 14:06:47 dodanie dokumentu
Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Gminy (spakowane .zip) Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:32:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:29:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/441/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:29:24 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXVI/440/2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:28:42 edycja dokumentu
Uchwała NR XXXVI/440/2017 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Wejherowo. Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:28:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/439/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:26:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/438/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:25:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/437/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:25:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXVI/436/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Piotr Czerwiński 2017-12-27 13:24:53 edycja dokumentu